Go to main navigation

Bild tagen i Sittwe, delstaten Rakine, i Burma, där många rohingya lever. Foto: Svenska Burmakommittén.

Jerker Ekvall, ordförande på Svenska Burmakommittén och Shantana Shahid, informationsansvarig på Svenska Burmakommittén.

DEBATT

”Även biståndsfinansierade svenska aktörer bör hjälpa förföljda i Burma”

Inför det stundande parlamentsvalet i Burma står det klart att regimen fortsätter att diskriminera och förfölja den muslimska minoritetsgruppen rohingya. Svenska Burmakommittén kräver att Sveriges regering, företrädare för EU och även andra biståndsfinansierade svenska aktörer står upp för de mänskliga rättigheterna och kräver ett slut på förtrycket. 

Efter 50 år av militärstyre håller Burma på att öppna upp. Den 8 november hålls ett historiskt parlamentsval, men när valkampanjerna officiellt satt igång står det klart att valkommissionen ratat alla kandidater som är rohingya, en muslimsk minoritet som under lång tid utsatts för statssanktionerad diskriminering och förföljelse. Exempelvis får den nuvarande parlamentarikern Shwe Maung inte ställa upp till val igen eftersom han är rohingya.

En minst lika alarmerande fråga är att inför valet har hundratusentals rohingya mist sin rösträtt, trots att de fått rösta tidigare år. Att en förtryckt folkgrupp på detta sätt förvägras politisk representation gör dem ännu mer maktlösa, vilket ytterligare försvårar en lösning på konflikten i västra Burma.

Det nyligen instiftade Early Warning Project, som arbetar mot folkrättsbrott varnar för att risken för massövergrepp och etnisk förföljelse i västra Burma, där en majoritet av rohingyas lever, är mycket hög. Burma toppar organisationens lista över högriskländer. Hotet riktar sig mot en minoritetsgrupp som de senaste åren flytt landet i överfulla båtar. I våras påträffades massgravar i Thailand med rohingyas, som fallit offer för skrupellösa människosmugglare.

Rohingyas flyr från en ohållbar situation i Burma. De hålls inspärrade i särskilda getton, utan rörelsefrihet eller tillräcklig tillgång till mat eller sjukvård. Sverige bidrar med livräddande humanitär hjälp till dessa läger, men för att bidra till en hållbar lösning krävs samlade krafter och politiska krav. FN-rapportören för mänskliga rättigheter i Myanmar, Yanghee Lee, ser inga förbättringar för rohingyas människorättssituation.

Den svenska regeringens Burmastrategi betonar minoritetsrättigheter och konfliktkänslighet. Så sent som i somras uttalade sig även EU om att rohingyas borde ha rösträtt. Trots detta avfärdade en gästtalare från den burmesiska tankesmedjan Myanmar ISIS, på ett seminarium i Stockholm i förra veckan, öppet rohingyas existens och rättigheter. Gästtalaren var inbjuden av det svenska forskningsinstitutet Institute for Security and Development Policy (ISDP).

ISDP finansieras av svenska Utrikesdepartementet och EU. Den burmesiska talaren tilläts tala helt oemotsagd av arrangörerna, vilket visar på en bristande förmåga hos svenska aktörer att lyfta minoritetsrättigheter med burmesiska samarbetsparter. Efter att rohingyas uteslutits från röstlistorna har heller inga högljudda protester hörts från EU.

Sveriges sektionskontor i Yangon gick nyligen samman med en rad andra ambassader för att uttrycka oro över risken för religiöst motiverat våld i samband med Burmas parlamentsval. Fler aktörer måste liksom det svenska sektionskontoret, utifrån egna landstrategier, översätta ord till handling. FN-rapportören Yanghee Lee har stakat ut en väg framåt, med betoning på människors rätt till självidentifiering och tillhandahållande av sjukvård och mat. Hon kräver att rörelserestriktionerna och all annan diskriminerande politik upphävs.

Nu krävs en samlad kraftansträngning där alla möjliga ingångar till Burma, svenska såväl som på EU-nivå, används för att trycka på för grundläggande mänskliga rättigheter för att hjälpa en av världens mest förföljda folkgrupper. Detta gäller givetvis även skattefinansierade biståndsaktörer, som ISDP.

Jerker Ekvall, ordförande, Svenska Burmakommittén
Shantana Shahid, informationsansvarig, Svenska Burmakommittén