Go to main navigation
Trygve Ølfarnes, UNDP

Trygve Ølfarnes, UNDP

Foto: UNDP, FN:s utvecklingsprogram

DEBATT

Behov av nytänkande kring stödet till Syrien och dess grannländer

På tisdag hålls en givarkonferens för Syrien i Kuwait. Behovet av ett mer långsiktigt stöd till regionen är stort. Därför behöver givarländerna bli bättre på att samverka och samordna sitt humanitära-, utvecklings-, säkerhets- och utrikespolitiska arbete. Det skriver Trygve Ølfarnes, biträdande chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s Nordenkontor.

Krisen i Syrien är nu inne på sitt femte år. Sedan 2011 har 220 000 människor mist livet. Drygt 12,1 miljoner människor, varav fler än fem miljoner barn, lever som flyktingar eller internflyktingar. Ekonomin är nästintill i fritt fall. Förlusten uppskattas till 1 286 miljarder kronor under de senaste fyra åren. Grannländerna och de lokala värdsamhällena kämpar för att klara av det massiva flödet av flyktingar.

Den nationella insatsförmågan, såväl som infrastrukturen för de traditionella humanitära insatserna är nära bristningsgränsen. Stabiliteten och sammanhållningen i de lokala samhällena är i stor fara, något som i sin tur utgör ett hot mot hela regionen - och potentiellt även mot omvärlden.

Konflikten i Syrien påverkar nästan varje aspekt av människornas liv i landet och i hela regionen. Situationen har utvecklats från att vara en humanitär nödsituation till att vara en långvarig kris med stora konsekvenser för mänsklig utveckling. Syrien har gått från att vara ett medelinkomstland till att ha en fattigdomsnivå på 75 procent. Fler än fyra miljoner människor lever i extrem fattigdom, och majoriteten av syrierna har förlorat sina försörjningsmöjligheter.

Syriens redan utsatta grannländer utsätts också för hårt tryck. Deras utvecklingsframsteg hotas av stigande arbetslöshet och ökad kamp om knappa resurser som vatten och tillgången till skolor och vård.

I förhållande till sin befolkningsstorlek har Jordanien och Libanon tagit emot den högsta andelen flyktingar i världen. Tillsammans med andra värdländer som Irak, Egypten och Turkiet, bidrar de med mest resurser för att lösa krisen. De sociala och ekonomiska konsekvenserna för länderna är allvarliga. Vunna utvecklingsframsteg bromsas och stabiliteten påverkas.

Dystra utsikter till trots har viktiga framsteg gjorts när det gäller typen av och omfånget på responsen på krisen. FN:s utvecklingsprogram UNDP har ett nära samarbete med nationella och internationella aktörer, såväl som med andra FN-organ för att skapa en ny agenda för Syrienkrisen.

Förra året stöttade UNDP över 2,3 miljoner syrier genom att skapa nya arbetstillfällen och återuppbyggnadsprojekt. Organisationen gav också direkt stöd till 387 små och medelstora företag och tillhandahöll viktiga läkemedel till aids- och tuberkulospatienter.

Den nya agendan för Syrienkrisen fokuserar på att bygga upp människors motståndskraft och överlevnadsförmåga i de drabbade områden. Den totala budgeten för planen är 72 miljarder kronor.

För att genomföra planerna krävs det att givarna är nytänkande i kanaliseringen av sitt bistånd. Det finns ett behov av ett mer samordnat stöd och förbättrad samverkan mellan givarnas humanitära, utvecklings-, säkerhets- och utrikespolitiska kontor och större medverkan av det civila samhället och den privata sektorn. Först då blir det möjligt att främja en mer holistisk syn, och inte bara fokusera på kortsiktiga behov, utan också ta mer långsiktig hänsyn.

När krisen i Syrien förlängs och blir allt mer komplex måste vi titta på stödet i ett nytt perspektiv.

De människor som drabbats av konflikten har behov av mat, husrum, vatten, medicin och skydd, men de behöver också stöd för att bygga upp sina liv, utbilda sina barn, återuppbygga sjukvården och stärka den sociala sammanhållningen i fragmenterade samhällen.

Den internationella givarkonferensen i Kuwait ger det internationella samfundet en viktig möjlighet att främja ett mer långsiktigt och strategiskt tillvägagångssätt för att erbjuda sitt stöd.

Trygve Ølfarnes, biträdande chef för UNDP Nordic Office