Go to main navigation
Zoltan Tiroler, ordförande för Svensk-Kubanska Föreningen

Sanktionerna mot Kuba drabbar den kubanska befolkningen. Alltså en kollektiv bestraffning i strid mot folkrätten, menar Zoltan Tiroler, ordförande Svensk-Kubanska Föreningen.

Foto: Privat

debatt

CRD:s politik straffar kubanerna och är kontraproduktiv

Civil Rights Defenders (CRD) säger att det borde vara lätt att välja demokrati. Men det CRD väljer är inte demokrati, utan att lägga bördor på alla kubanska medborgare, skriver Svensk-Kubanska Föreningen i en slutreplik i debatten om EU:s Kuba-avtal.

I sitt svar undviker Civil Rights Defenders att ta upp det Svensk-Kubanska Föreningen framförde i sitt svar 4 november, nämligen:

  • EU:s hittillsvarande negativa särbehandling, som började 1996, av Kuba är unik. Den drabbar inte något annat land i Latinamerika. Länder där, i motsats till Kuba, utomrättsliga avrättningar, politiska mord, tortyr, polisbrutalitet och försvinnanden är skrämmande vanliga. I motsats till Kuba riskerar regeringsmotståndare livet i dessa länder. Dessutom är det länder där medborgarna saknar de mest elementära rättigheter, som rätten till mat, hälsovård, utbildning och trygghet. Något som Kuba lyckas upprätthålla trots en blockad som saknar motstycke i världshistorien vad gäller omfattning och längd.
  • Sanktionerna drabbar den kubanska befolkningen. Alltså en kollektiv bestraffning i strid mot folkrätten.

  • Att fortsätta EU:s diskriminerande behandling främjar inte en öppning av det kubanska samhället, tvärtom. 60 års historia visar att resultatet istället är att kubanerna sluter sig samman och försöker skydda sig mot omvärldens fientlighet. Det kan då drabba USA-finansierade regeringsmotståndare. Det då USA förklarat att man ska ”befria” Kuba. Att inbilla sig att EU ska kunna tvinga Kuba till att ändra samhällssystem är i det närmaste naivt. Det insåg, i motsats till CRD, exempelvis Barack Obama. Också den överväldigande majoriteten av EU:s regeringar verkar vara av samma uppfattning, då det endast är Sverige, Holland och Litauen som ännu inte skrivit på. Att behandla Kuba med respekt ger bättre resultat.

CRD säger att det borde vara lätt att välja demokrati. Men det CRD väljer är inte demokrati, utan att lägga bördor på alla kubanska medborgare. En upptrappad aggressivitet från omvärlden leder naturligt nog till mer restriktioner och ökad övervakning, inte mindre, som CRD verkar vilja tro.

Zoltan Tiroler, ordförande Svensk-Kubanska Föreningen