Go to main navigation
Annica Sohlström.

Foto: Melker Dahlstrand

debatt

“Dags att hylla migranterna som globaliseringens hjältar”

Migration är en seger för tre parter: migrantens hemland, landet dit migranten migrerar och för migranten själv. Det framgår av en ny studie som Forum Syd lanserar idag. Organisationen konstaterar att det är världens 250 miljoner migranter som gör att ekonomin i världens rika länder går ihop. Utan migranter stannar Sverige, skriver Forum Syds generalsekreterare Annica Sohlström.

I dag utgör 250 miljoner människor en rörlig global arbetsstyrka som blivit ett kitt i världsekonomin. Det är dessa miljoner migranter som gör att ekonomin i världens rikare ländernas går ihop, och får industrier, skolor, sjukhus och pensionärsboenden att fungera.

Även de samhällen som migranterna lämnat kan dra nytta av migrationen, liksom migranten själv. Enbart genom att migrera förbättrar migranten sitt eget liv avsevärt. Att migrera är att investera i sin egen framtid.

Migration kan med andra ord bli en win-win situation där tre parter är vinnare – ursprungslandet, destinationslandet och den enskilda migranten. Det visar Forum Syds nya studie The migration and development nexus: looking for a triple win, av ekonomen Kenneth Hermele, som lanseras idag.

Migration är en grundläggande del av hur vår globala värld fungerar. Människor flyttar i lika hög grad från Syd till Nord som från Syd till Syd, och det är lika vanligt att migranterna är kvinnor som att de är män. Migration är inte heller en enkelriktad rörelse, från fattiga till rika länder, utan migranter rör sig allt oftare fram och åter. Det talas numera om cirkulär migration snarare än om en engångsflytt från Syd till Nord.

För den som inser att Sverige och andra industriländer behöver invandring är det här goda nyheter. Det är också goda nyheter för den som vill se utveckling, fred och välstånd i migranternas ursprungsländer. För både de länder som migranterna väljer att komma till och de länder som migranterna lämnar har stora vinster att hämta av migrationen.

Migranter skickar betydande summor till sina anhöriga i de länder de kommer ifrån.

Genom dessa så kallade remitteringar finansierar migranterna bostäder, skola och hälsovård för sina familjer. De startar företag och skapar jobb på hemmaplan med pengar de tjänar i länder som Sverige. Totalt skickar världens migranter årligen hem 435 miljarder dollar till sina ursprungsländer. Det överskrider det internationella biståndet nästan fyra gånger om.

Att migration och utveckling hänger ihop är en insikt som nu börjar sätta sig. Forum Syds studie visar tydligt hur migration kan leda till förbättringar för såväl mottagar- som ursprungsländer.

Men det är dyrt och farligt att ta sig in i Europa och USA, och när migranterna väl fått ihop pengar att skicka tillbaka kan de kostnader som penningförmedlare tar ut uppgå till en tiondel av de summor som migranterna skickar hem till sina familjer. Totalt handlar det om överföringskostnader på 36 miljarder dollar per år, eller en tredjedel av världens bistånd.

De stora överföringskostnaderna behövs för att driva utvecklingen i migranternas ursprungsländer. Vi förväntar oss därför att den svenska regeringen snarast redogör för vad den ska göra för att uppfylla målet om sänkta transaktionskostnader för remitteringar, i enlighet med FNs nya hållbara utvecklingsmål.

Ur ett svenskt perspektiv måste vi dessutom inse att Sverige idag har en arbetsmarknad som hör till en av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD:s mest diskriminerande. Människor med namn som klingar ”utländskt” har svårare att få jobb i Sverige än i andra jämförbara länder.

Det är inte utan orsak som kvalificerade invandrare i Sverige tvingas byta namn för att överhuvudtaget få komma till den första anställningsintervjun. Vi har har också en högre grad av överkvalificering för invandrare, vilket inte bara invandrarna förlorar på utan även Sverige som helhet. Det är saker vi behöver rätta till med det snaraste.

Det som i media och av allt fler politiker ensidigt beskrivs som en flyktingkris kan alltså på längre sikt istället innebära en ”triple win” – för migranten själv, för landet hen lämnar och inte minst för landet hen kommer till.

Slutsatsen är tydlig. Det är hög tid att migration erkänns som den avgörande faktor för en global utveckling som den faktiskt är. Migranterna bör hyllas som globaliseringens hjältar. Utan dem stannar Sverige och många länder med oss.

Annica Sohlström, generalsekreterare Forum Syd