Go to main navigation
Pernilla Stålhammar, Miljöpartiet

Pernilla Stålhammar, riksdagskandidat för Miljöpartiet.

Foto: Fredrik Hjerling

Debatt Riksdagsval 2014

MP: "Dags att ta politiken för global utveckling på allvar"

I dag är det fem dagar kvar till valet. I skrivande stund vet vi inte valresultatet, men jag tror och hoppas att Sverige snart har en ny regering. En regering med stark grön prägel och en utrikespolitik med gröna visioner och förnyad handlingskraft.

Sveriges utrikespolitiska röst har tystnat under Carl Bildts åtta år i Arvfurstens palats. Folkrätt och demokrati har varit alliansens retoriska ledord, men någon konsekvent politik har det knappast fört med sig. Bildt gick med rätta hårt åt Ryssland för annekteringen av Krim, men har inte fördömt Israels ockupation av palestinska territorier.

Det är nu dags att ta politiken för global utveckling på allvar och börja föra en sammanhållen politik. Vi kan inte fortsätta att ge bistånd med ena handen och sedan ta tillbaks mångdubbelt genom att till exempel understödja kapitalflykt. Vi måste få till stånd nya regler så att utvecklingsländerna får sin rättmätiga del av skatter och genom internationella lagar omöjliggöra att företag trollar bort pengar genom skatteparadis. Vi måste se till att EU:s jordbrukspolitik inte ohämmat gynnar storbönder i Europa till men för utvecklingsländerna när EU dumpar jordbruksprodukter på världsmarknaden till vrakpriser. Vi måste också se över patent och regelsystem för till exempel medicin och miljöteknik. Utvecklingsländerna ska inte behöva vänta på att få ta del av livsnödvändig medicin eller klimatnödvändig miljöteknik.

Nu krävs krafttag för att göra politiken samstämmig och på allvar prioritera mänskliga rättigheter, demokrati och klimatåtgärder. Samma krav som ställs på biståndet måste också gälla för företag som tar del av svenska exportkrediter. Avskrivningarna från biståndet är ytterligare ett problem. Det ställer utsatta grupper mot varandra. Sverige har råd med såväl ett generöst bistånd som flyktingmottagande. Vidare måste vapenexporten till diktaturer och länder i konflikt upphöra. Listan kan göras lång på områden där politiken idag är inkonsekvent.

Det måste bli möjligt att utkräva en regering på direkt politiskt ansvar för att en samstämmig politik förs. Miljöpartiet vill därför tillsätta en statssekreterare med ansvar för politiken för global utveckling antingen på utrikesdepartementet eller på statsrådsberedningen. Detta skulle vara ett viktigt steg för att uppnå en mer sammanhållen och ambitiös politik för global utveckling.

Pernilla Stålhammar

Kandidat till riksdagen, Miljöpartiet