Go to main navigation
gron-ungdom.jpg

Det är dags för den svenska regeringen att sätta fred, säkerhet och nedrustning framför vapenindustrins och kärnvapenalliansers intressen, skriver Grön Ungdoms språkrör Aida Badeli och David Ling, samt internationella sekreterare Wanja Kaufmann.

Foto: Layz Reynet (tv)

debatt

Dags för Sverige att ställa sig bakom ett kärnvapenförbud

En värld där kärnvapen tillåts existera innebär otroliga risker för både människor och planetens överlevnad. Om Sverige fortsatt vill vara en stark humanitär röst bör regeringen skriva under FN:s konvention mot kärnvapen, skriver företrädare för Grön Ungdom.

Just nu, medans du läser denna debattartikel, finns det runt om i världen 1 800 kärnvapen som är redo att avfyras inom några minuter. Totalt finns i världen kring 15 000 kärnvapen. En kärnvapenattack skulle leda till förödande konsekvenser. Men förhoppningsvis kan vi sätta ett stopp för detta.

Sommaren 2017 röstade Sverige och 121 andra stater ja till FN:s konvention om ett förbud av kärnvapen. Hittills har 70 stater undertecknat avtalet. Sverige är inte ett av dem.

Kampen för fred är i dag viktigare än någonsin, med allt fler regimer som tummar på de mänskliga rättigheterna, med stormaktsledare som inte drar sig för att slänga ur sig hot om total förgörelse och med en politik kring krigsmateriel som styrs allt mer av marknadens intressen och allt mindre av ambitioner om en bättre, fredligare och friare värld.

Ett humanitärt perspektiv är viktigare än någonsin. FN:s konvention om ett förbud av kärnvapen utgör en viktig riktning i en tid av upprustning och brutna nedrustningsavtal. Det sista världen behöver just nu är fortsatt ökade spänningar.

Det finns flera anledningar till att ett undertecknande av FN:s konvention om förbudet mot kärnvapen är rätt nästa steg i den process som Sverige har varit med och startat genom att ha förhandlat fram samt röstat för konventionen i FN 2017:

1. Det verkar normförändrande.

Ett undertecknande av konventionen möjliggör ett steg i att bidra till en normförändring, som på sikt kan påverka flera stater till att skriva under avtalet och att världssamfundet därmed får det lättare att sätta press på kärnvapenstater.

Historiskt sett har vi kunnat se hur krigsmateriel som tidigare har förbjudits genom internationella avtal förlorar politisk status och att krigsmaterielindustrin får det svårare att få sina produkter sålda. Exempel på sådant krigsmateriel är antipersonella minor och kemiska vapen.

2. Sverige ska fortsätta vara en stark röst för humanitärt fredsarbete.

I över 50 år har Sverige bidragit till begränsningar av massförstörelsevapen. Sveriges röst inom nedrustning och det internationella arbetet för en fredligare och säkrare värld väger tungt inom det internationella samfundet, och svenska föregångsval har bidragit till att andra stater har valt att gå samma väg. Vill vi fortsatt vara en stark röst för fred, säkerhet och mänskliga rättigheter är det orimligt att regeringen inte skulle skriva under avtalet.

3. Kärnvapen innebär en enorm klimatrisk.

Utöver att ett kärnvapenkrig riskerar leda till förödande konsekvenser för människor i krigets närområde riskerar det också påverka vår planet och klimatet på ett förödande sätt.

Under 2000-talet har flera studier genomförts som visar att ett kärnvapenkrig skulle leda till svåra klimatutmaningar – enligt rapporten “ Nuclear Famine: Two Billion People at risk” kommer jordens medeltemperatur att sjunka vid en kärnvapenattack, vilket framförallt kommer att drabba jordbruket och via detta i det långa loppet närmare två miljarder människor som riskerar dö av svält som en konsekvens av ett drabbat jordbruk.

Sammanfattat innebär en värld där kärnvapen tillåts existera otroliga risker för både människor och planetens överlevnad. Om Sveriges regering fortsatt vill vara en stark humanitär röst som tar ansvar för nuvarande och framtida generationer, bör regeringen skriva under FN:s konvention mot kärnvapen.

Det är dags för den svenska regeringen att sätta fred, säkerhet och nedrustning framför vapenindustrins och kärnvapenalliansers intressen.

Aida Badeli, Språkrör Grön Ungdom

David Ling, Språkrör Grön Ungdom

Wanja Kaufmann, Internationell sekreterare Grön Ungdom