Go to main navigation
En man i glasögon, Thomas Ravn-Pedersen är chefredaktör för en dansk tidning

Thomas Ravn-Pedersen är chefredaktör för danska Verdens Bedste Nyheder och sitter även med i Danmarks Agenda 2030-panel, som tillsatts av det danska folketinget.

Foto: Verdes Bedste Nyheder

debatt

Därför är Danmark bättre än Sverige på de globala målen

Tre av fyra danskar känner till de 17 globala målen för hållbar utveckling, vilket kan jämföras med knappt varannan svensk. Thomas Ravn-Pedersen, chefredaktör för den danska sajten Verdens Bedste Nyheder förklarar varför Danmark lyckas bättre än Sverige i arbetet med de globala målen.

I det danska utrikesdepartementets senaste undersökning om danskarnas inställning till utvecklingspolitik och de 17 globala målen för hållbar utveckling sade sig 74 procent känna till målen. Det är ett fantastiskt utgångsläge för att behålla den medvind för hållbarhet och klimatfrågor som skapades under förra årets danska valrörelser till Europaparlamentet och folketinget [motsvarande riksdagen]. Väljarna förväntar sig handling. 

Danmarks nya socialdemokratiska regering har skrivit in de globala målen i sin regeringsförklaring. Flera politiska partier har utnämnt talespersoner för de globala målen och folketingets största tvärpolitiska nätverk är numer Agenda 2030-nätverket. Fler än var tredje folketingsledamot ingår i nätverket. 

De globala målen har medvind i Danmark. Flera ministrar i regeringen går runt med den färgstarka nålen med de 17 globala målen i sina kavaj- eller dräktslag.

Medvinden beror på flera saker. Först och främst har vi lyckats skapa ett nytt narrativ kring global utveckling. I Verdens Bedste Nyheder utnämnde vi tidigt målen till att vara världens viktigaste plan. 

Några av de första att uttala stöd för de globala målen var de största medlemsverksamheterna i Dansk Industri [motsvarande Svenskt Näringsliv]. Därefter följde skolor, civilsamhället och sedan även fackföreningsrörelsen, lantbruket och kyrkorna efter. Genom kronprinsessan Mary har också kungahuset backat upp målen.

Stora fonder som filantropiska Industriens Fond, allmännyttans Realdania och stiftelsen Tuborgfondet har givmilt stöttat arbetet med de globala målen genom olika projekt som förankrat målen i det danska samhället. Till exempel Ungdomsakademi för de globala målen. Kulturella och folkliga institutioner som Roskildefestivalen och Folkemødet [Danmarks svar på politikerveckan i Almedalen] har också haft de globala målen på sina program i flera år. 

När folketinget år 2017 startade sitt 2030-nätverk tillsattes även en bred 2030-panel med experter och representanter för civilsamhället, arbetsmarknaden, forskning, investerare, konsumenter, kommuner och unga. Panelen har inte bara fungerat som rådgivare åt folketinget, utan har också tagit en rad egna initiativ för att främja de globala målen. 

Danmarks 2030-panel har stöttat framtagandet av en digital dansk plattform för de globala målen och har även genomfört en baseline-undersökning för Danmarks arbete med målen. Undersökningen kommer att lämnas över till folketinget i maj i år så att ledamöterna har en god utgångspunkt att ta fram en ny dansk handlingsplan för hur Danmark ska uppnå de globala målen. En plan som ska ersätta den tidigare, från mars 2017.

2030-panelen har lyckats med att både koordinera och driva på genomförandet av de globala målen i förhållande till inte bara politikerna, utan också befolkningen som helhet. Samtidigt sätter panelen press på lagstiftarna att arbeta med att genomföra målen. 

Sett i backspegeln kan det också konstateras att det har varit av stor betydelse att ansvaret för de globala målen legat på det mäktiga, danska finansdepartementet. Där kan de påverka alla andra departement, inte minst genom stöd till framför allt Danmarks Statistik [motsvarande Statistiska Centralbyrån, SCB] och Verdens Bedste Nyheder som med hjälp av statistik och nyheter outtröttligt arbetat med att sprida kunskap om de globala målen i Danmark. 

Thomas Ravn-Pedersen
Chefredaktör för Verdens Bedste Nyheder
Översättning: Erik Halkjaer

Verdens Bedste Nyheder är en oberoende dansk webbtidning som publicerar nyheter om arbetet med de globala målen och om global utveckling. Tidningen finansieras genom bidrag från den danska biståndsmyndigheten Danida, biståndsorganisationer, EU och privata givare. 

Läs mer om det danska folketingets tvärpolitiska nätverk här

Läs mer om Danmarks Agenda 2030-panel här 

Detta är en opinionstext publicerad i OmVärlden. Åsikterna är skribentens egna.