Go to main navigation
Barn leker i slummen utanför Filipinernas huvudstad Manila.

Klyftorna i världen fortsätter att öka i rask takt. Här leker barn i slummen utanför Filippinernas huvudstad Manila.  

Foto: Dewald Brand

debatt

”Därför vill vi se kraftfulla åtgärder mot världens skatteparadis”

När världens makthavare denna vecka samlas i World Economic Forum i Davos så passar Oxfam på att uppmärksamma dem på att en procent av jordens befolkning nu äger mer än de resterande 99 procenten tillsammans. ”En bidragande orsak till de växande klyftorna stavas skatteparadis”, skriver Corinne Appelgren, kommunikationsansvarig på Oxfam Sverige.

För ett år sedan rapporterade Oxfam att 80 personer äger lika mycket som de 3,6 miljarder människor som utgör jordens fattigaste hälft. Idag är motsvarande siffra 62. Det är svindlande, nästan lite svårt att ta in. Klyftan mellan de allra rikaste och resten av oss har aldrig varit så stor som nu och ingenting tyder på att det är på väg att vända. Den globala ojämlikheten har blivit en av vår tids största och viktigaste politiska utmaningar.

Just nu möts några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv under World Economic Forum i Davos. Inför toppmötet släppte Oxfam rapporten An Economy For The 1 % för att uppmärksamma den ojämna fördelningen av jordens resurser. Rapporten visar att en procent av jordens befolkning nu äger mer än de resterande 99 procenten tillsammans. Tydligt är att den lilla gruppen i toppen fortsätter att dra ifrån samtidigt som tillgångarna hos den fattigaste halvan av jordens befolkning minskar. Det är en bekymrande utveckling.

Idag lever vi i en värld där 62 individer äger lika mycket som jordens fattigaste hälft. En värld där 663 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten och där ett barn dör var sjunde sekund på grund av sjukdomar som går att förebygga. 

Problemet är naturligtvis inte att människor är förmögna, utan det demokratiproblem som uppstår när en allt större del av jordens resurser koncentreras till en liten grupp. En liten grupp som kan köpa sig inflytande över politiken på ett sätt som andra inte kan, för att påverka systemet till sin fördel. Denna grupp är också de stora vinnarna i vår globala ekonomi.

Sedan 2010 har tillgångarna hos den fattigaste halvan av jordens befolkning minskat med 1 biljon amerikanska dollar. Detta trots att världens befolkning ökat med cirka 400 miljoner människor. I toppen blåser det andra vindar. Där har tillgångarna hos de 62 rikaste individerna vuxit med över en halv biljon amerikanska dollar under samma tidsperiod.

Hur har det blivit såhär? Och vad kan vi göra åt det? En bidragande orsak till de växande klyftorna stavas skatteparadis. Världens fattigaste länder förlorar varje år omkring 100 miljarder amerikanska dollar i uteblivna skatteintäkter. Det är pengar som skulle kunna finansiera utbildning, sjukvård och andra samhällstjänster som gör det möjligt för människor att själva ta sig ur fattigdom.

Mellan 2000 och 2014 har investeringarna i skatteparadisen nästan fyrdubblats. Hela 90 procent av de 200 företag som Oxfam granskat hade en närvaro i åtminstone ett skatteparadis vilket visar på omfattningen av detta problem.

Under de senaste åren har den politiska debatten präglats av en allt starkare konsensus om hur extrem ojämlikhet hotar den ekonomiska och sociala utvecklingen i världen. Forskning från bland annat Internationella valutafonden visar att växande klyftor försvårar kampen mot fattigdom. Trots det lyser de politiska åtgärderna med sin frånvaro. Inför mötet i Davos konstaterade Winnie Byanyima, VD på Oxfam International, att den oro och frustration som världens ledare uttryckt över de växande klyftorna ännu inte kanaliserats i konkreta åtgärder. Hon är själv på plats i Davos för att framföra Oxfams budskap och uppmana dem att agera.

För en organisation som Oxfam, vars mål är att bekämpa fattigdomen i världen, är den globala ojämlikheten en prioriterad fråga. Vi tror inte att människor föds fattiga av en slump, utan att det är resultatet av politiska val som kan rättas till. Därför vill vi nu se kraftfulla åtgärder mot världens skatteparadis.

Oxfam uppmanar världens ledare att förändra de regler som tillåter multinationella företag att dölja sina tillgångar för att undkomma skatt. Vi efterfrågar nu ett globalt skattesystem som gynnar alla, inte bara några, och uppmanar världens ledare att:

  • Strama åt det globala regelverket och täppa till kryphålen för skattesmitning
  • Motverka skadlig skattekonkurrens
  • Skärpa företagens rapporteringskrav för ökad transparens och bättre insyn vad gäller ägarförhållanden
  • Inrätta ett globalt kontrollsystem för att säkerställa att företagen betalar sin skatt

 

Corinne Appelgren, Kommunikationsansvarig, Oxfam Sverige