Go to main navigation
Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden

Johan Florén är chef för kommunikation och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden, och anser att som pensionsförvaltare är det bättre att vara ägare och påverka än att stå vid sidan av.

Foto: AP7

Debattreplik

”Det går inte att driva en förvaltningsstrategi på vinstlotter”

Som aktiv ägare kan man bidra till reell förändring, skriver Johan Florén, kommunikationschef på Sjunde AP-fonden i en replik till Greenpeace och Fair Finance Guide som anklagar fonden för att bidra till klimatförändringarna. 

Fair Finance Guide och Greenpeace skriver i en debattartikel i Omvärlden att fossilbranschen är dålig för både planeten och för plånboken. De lyfter på så sätt två frågor som berör den finansiella sektorn. 

Den första frågan handlar om klimatet. Att fossila bränslen är en avgörande förklaring till den globala temperaturhöjningen råder det ingen tvekan om. Frågan är hur finanssektorn kan bidra till att lösningen på detta problem. 

Tyvärr finns det inga alexanderhugg. Ambitionen att göra påtaglig skillnad utöver den vanliga verksamheten är en utmaning för hållbara investerare och svaret kommer att vara olika för olika aktörer. 

På AP7 har vi kommit fram till att vår bästa chans att göra skillnad består i en kombination av aktivt ägande och svartlistning av specifika bolag med ett oacceptabelt beteende. Målet med båda dessa delar är att få bolagen att ändra sitt agerande i mer hållbar riktning. Detta är vår bästa chans utifrån våra specifika förutsättningar. 

Runt om i världen tar stora pensionsfonder och andra liknande aktörer ansvar genom att tillsammans formulera globala riktlinjer för hur bolagen de äger ska bli mer hållbara. Ett av de största exemplen på globalt investerarsamarbete hittills är Climate Action 100+ där AP7 har engagerat sig. Samarbetets syfte är att bolagen ska anpassa verksamheten till målen i Parisavtalet.  

Inom ramen för detta projekt har vi tillsammans med ett antal andra globala kapitalägare engagerat oss för att stoppa det lobbyarbete mot klimatlagstiftning som bland annat fossilbolag bedriver, själva och via olika branschorganisationer. Detta påverkansarbete kan vi bedriva för att vi äger bolagen.

En symbolhandling

Att utesluta en sektor ur sitt investeringsuniversum är i första hand en symbolhandling. Det kan vara ett sätt för en aktiv investerare med små resurser att visa sin goda vilja, även om effekterna är försumbara. 

För en investerare som AP7 skulle det däremot innebära att vi avsäger oss alla möjligheter att bidra till lösningen på de klimatproblemen som är relaterade till sektorn vi utesluter. Därmed lämnar vi problemen till någon annan att lösa. Det är möjligen att två sina händer, men det är inte att ta ansvar. 

Den andra frågan som organisationerna Fair Finance och Greenpeace tar upp är investeringsstrategin. De menar att spararnas pensioner skulle öka om AP7 övergav grunden i den nuvarande strategin som är riskspridning och låga kostnader genom global exponering mot aktiemarknaden utan aktiv förvaltning. 

Det står naturligtvis organisationerna fritt att förvalta sina egna pengar utifrån den övertygelsen, men forskningen visar tydligt att förutsättningar att systematiskt överträffa marknadsvärderingarna är mycket dåliga. 

Eftersom siffrorna de hänvisar till i sin rapport inte bygger på verkliga data, får man anta att det är de principiella resonemangen som är huvudfrågan. Argumentet de anför i rapporten är tillgångarnas historiska utveckling. Energisektorn är den sektor som gått sämst det senaste decenniet, i synnerhet efter en period i våras när ett oljepriskrig bröt ut samtidigt med den pågående coronapandemin. 

Mot den bakgrunden skriver de att fossilfria investeringar har varit en vinstlott, och den beskrivningen ligger det något i, i synnerhet om investeraren då skulle sälja av sina tillgångar och värdeförändringarna skulle realiseras. Men den slutsatser drar författarna i efterhand. Det går inte att bygga en förvaltningsstrategi på vinstlotter.  

Om en aktiv förvaltare ska köpa eller sälja en lågvärderad energisektor, en högvärderad IT-sektor eller någon annan sektor finns många olika uppfattningar om. Vi tror inte att vi har bättre förutsättningar är någon annan att bedöma den frågan. 

Därför köper AP7 marknaden som helhet och använder ägarmakten till att åstadkomma reell förändring. Bra för planeten och bra för plånboken. 

Johan Florén, chef kommunikation och ägarstyrning, AP7