Go to main navigation
Fredrik Hultman och Benjamin Dousa är internationell sekreterare respektive ordförande för Moderata ungdomsförbundet.

Moderata ungdomsförbundets internationella sekreterare Fredrik Hultman och ordförande Benjamin Dousa försvarar EU:s grundtanke på Europadagen.

Foto: Moderata ungdomsförbundet

debatt

"EU-samarbetet ska motverka nationell egoism"

Socialdemokraterna undergräver EU:s grundtanke. Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa och internationella sekreterare Fredrik Hultman påminner om att EU inte är ett socialistiskt experiment. 

I dag är det 70 år sedan Frankrikes dåvarande utrikesminister, Robert Schuman lade fram den deklaration som skulle komma att utgöra grunden för Europasamarbetet såsom vi känner det.

Länder som hade stridit mot varandra under andra världskriget – Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg – inledde ett samarbete om kol- och stålproduktion. 

Utvecklingen sedan dess har varit formidabel. Den franske filosofen Frédéric Bastiat sa att om inte varor korsar gränserna kommer soldater att göra det.

Sedan Schumandeklarationen har varor korsat gränserna mellan EU:s länder medan soldater inte gjort det. Det ömsesidiga beroendet gör att det i dag vore otänkbart att Tyskland skulle förklara krig mot Frankrike. 

Vi måste slå vakt om det som utgör kärnan i EU-samarbetet – den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital.

När coronapandemin nu tvingar EU:s medlemsstater att stänga sina gränser får vi erfara hur stor betydelse EU:s fyra friheter har. Många svenskar får ställa in resor till släkt eller vänner nere på kontinenten i sommar på grund av de stängda gränserna. 

Virusets påverkan på ekonomin visar också på betydelsen av de friheterna, inte minst för Sverige som är ett exportberoende land. Till exempel går 60 procent av Sveriges export till andra EU-länder och hela 70 procent av vår import kommer från EU-länder.

När spridningen av viruset har stannat av behöver Europa öppnas upp för handel på nytt. Något annat vore en katastrof för svensk ekonomi.

I spåren av covid-19 har EU-länder hindrat skyddsutrustning att passera vidare genom Europa till dess slutdestination. Den typen av nationell egoism ska EU-samarbetet motverka.

I tider av kris och undantag måste EU kunna säkra att livsnödvändig handel kan fortgå. Det är nu viktigare än någonsin att vi som tror på ett enat Europa står upp för fri rörlighet. 

Pandemin får inte bli en förevändning för mer överstatlighet. När svenska socialdemokrater driver på för att EU ska reglera villkoren på svensk arbetsmarknad och utformningen av svenska socialförsäkringar, undergräver de EU:s grundtanke.

EU är inte en superstat, utan ett samarbete mellan stater. EU-samarbetet måste försvaras mot den typen av socialistiska experiment.

Men det främsta hotet mot EU-samarbetet kommer inifrån. Runtom i Europa vinner auktoritära populister och korrupta politiker mark. Den liberala demokratin är satt under press.

I Polen begränsas rätten till abort. På Malta har regeringen försvårat en utredning av ett mord på en journalist. I Ungern driver Viktor Orban på för att steg för steg undergräva domstolarnas oberoende och pressfriheten. 

EU är en sammanslutning av demokratier. Det är en förutsättning för att samarbetet ska kunna fungera, men demokratin är aldrig mer än en generation bort från att avskaffas. Vi måste vid varje givet tillfälle vara beredda att försvara den.

EU behöver kraftfullare verktyg för att garantera att varje EU-land förblir demokratiskt, bland annat genom att dra in bidrag för länder som inte respekterar grundläggande demokratiska principer.

Sverige har varit en del av EU-gemenskapen i 25 år. För vår generation betyder det att vi aldrig har känt ett Sverige utan EU. Vårt land och Europa blir bättre av det samarbete som Robert Schuman lade grunden till för 70 år sedan.

Den 9 maj bör varje år vara en påminnelse om varför det europeiska samarbetet är värt att försvara.  

Benjamin Dousa, förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet

Fredrik Hultman, internationell sekreterare Moderata ungdomsförbundet