Go to main navigation
Jutta Urpilainen, European Commissioner for International Partnerships, and Joseph Borrell, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission.

Jutta Urpilainen, EU-kommissionär med särskilt ansvar för internationella partnerskap, och Joseph Borrell, EU:s höga representant för utrikesfrågor och vice ordförande för Europeiska kommissionen, vill se ett närmare samarbete mellan EU och AU.

Foto: Aurore Martignoni/Dati Bendo

debatt

EU vill att människor i Afrika ska kunna forma sina egna liv i frihet

Afrikanska och Europeiska unionen måste tillsammans försvara internationellt samarbete och solidaritet. Det skriver EU:s höga representant för utrikesfrågor, Joseph Borrell och EU-kommissionens särskilda ansvariga för internationella partnerskap, Jutta Urpilainen.

Europa vänder allt oftare blicken mot Afrika, men med nya ögon. Vi har ambitionen att lyfta vårt partnerskap till en högre nivå. Vi vill arbeta med Afrikas unga så att de kan bygga sin egen framtid, helst i partnerskap med andra.

EU vill se till att detta blir något som vi gör tillsammans. Inte för utan med Afrika. Detta är strategin i vårt bidrag till ett förslag om en ny övergripande EU-strategi för Afrika.

Strategin är startskottet för en intensiv dialog om våra gemensamma prioriteringar fram till toppmötet mellan Europeiska och Afrikanska unionen i oktober. Vid toppmötet bör vi gemensamt komma överens om konkreta mål som gynnar både afrikaner och européer. Tanken med toppmötet är att det ska bli en katalysator. 

De nya EU-ledarna har placerat Afrika överst på dagordningen. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Charles Michel besökte Afrika inom några veckor efter det att de tillträtt. Förra veckan reste vi till Mauretanien, Burkina Faso, Etiopien och Sudan. 

Samtidigt förändras också Afrika, och detta är en förändring som drivs av ekonomisk dynamik och världens yngsta befolkning. Den regionala integrationen går också framåt.

Med det afrikanska kontinentala frihandelsområdet (ACFTA) siktar Afrika på att skapa det största frihandelsområdet sedan Världshandelsorganisationen WTO grundades. 

Vår systervärldsdel är öppen för framtiden. Oavsett om det rör sig om klimatförändringar, digitalisering, hållbar tillväxt, rättvis ekonomi eller säkerhet är det i Afrika som de globalt viktiga besluten kommer att fattas. 

Tyvärr undergrävs multilateralismen just när den behövs som mest. De två krafter som starkast formar vår värld – klimatförändringarna och den digitala revolutionen – gör också att våra båda kontinenter förändras.

Afrika och Europa måste försvara en modell för internationellt samarbete grundad på regelstyrd multilateralism, politisk frihet, solidaritet och mänsklig värdighet. Inkludering är vägen till att utnyttja all den potential som finns bland våra medborgare, inte minst bland ungdomar och kvinnor.

Andra aktörer är alltmer aktiva i Afrika. Det som utmärker EU är att människors utvecklingsmöjligheter och hållbarheten står i centrum för vår vision: människors rätt att forma sina egna liv i frihet och med skydd för sina rättigheter. 

Afrika gör verkliga framsteg, men utmaningarna är fortfarande många: långvarig fattigdom, konflikter och demokratiska rättigheter som hotas. Den förväntade fördubblingen av Afrikas befolkning innebär reella möjligheter, men kräver också handling. Vi måste vara ambitiösa, men samtidigt realistiska och inrikta oss på vad som fungerar.  

Den avgörande drivkraften bakom nystarten för vårt partnerskap är inte vår geografiska närhet, vårt gemensamma förflutna eller personliga kopplingar. Det som verkligen driver på vårt partnerskap är vår gemensamma framtid och våra gemensamma intressen. 

Vad är det som utgör kärnan i ett framtidsorienterat partnerskap mellan EU och Afrika? I veckan lägger EU-kommissionen fram sitt förslag till en strategi för ett partnerskap med Afrika. Den bygger på följande:

  1. Den gröna övergången och energitillgång. Klimatkrisen gör att ambitiösa klimatåtgärder blir nödvändiga. Men den gröna övergången är också en ny tillväxtstrategi. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa gröna jobb inom förnybar energi och hållbar stadsplanering. 
  2. Den digitala omvandlingen. Afrika ser redan möjligheterna med den digitala revolutionen. Ett exempel är de omvälvande effekterna av e-betalningssystemen. Låt oss maximera potentialen att lyfta och utnyttja den digitala ekonomin till att driva på den ekonomiska tillväxten. 
  3. Hållbar tillväxt och sysselsättning. Afrika utmärks av verklig ekonomisk dynamik. Om vi arbetar tillsammans, kan vi frigöra potentialen, särskilt bland ungdomar och kvinnor. Frihandelsområdet ACFTA har potential att bli det som ändrar spelplanen. 
  4. Fred och säkerhet. Stoppa vapnen var temat för det senaste AU-toppmötet. Eftersom AU satsar är EU redo att göra mer. Den nya europeiska fredsbevarande resursen gör att vi kan göra mer tillsammans. Om freden ska bli varaktig, måste den vara förankrad i lokala politiska sammanhang. 
  5. Migration och rörlighet. Migrationen är ett faktum och omfattningen saknar motstycke – framför allt inom Afrika. De demografiska och ekonomiska trenderna tyder dessutom på att den kommer att stå kvar som en viktig punkt på agendan för samarbetet Europa-Afrika. Vi behöver en övergripande och balanserad strategi som bygger på partnerskap och gemensamt ansvar. 

Framför allt måste Afrika och EU samarbeta för en stabil multilateralism och försvara en hållbar vision om hur man organiserar samhällen och den internationella ordningen. De måste ske på grundval av mänskliga rättigheter och målen för hållbar utveckling och ett engagemang för ungdomen. Just eftersom dessa principer nu öppet ifrågasätts.  

Vi är redo att ta ett stort steg framåt i förbindelserna mellan Europa och Afrika. Båda sidor måste arbeta för detta. EU är för sin del ambitiöst och vill gärna diskutera med sina afrikanska partner om hur vi kan utforma vår gemensamma framtid. 

Josep Borrell, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, och vice ordförande för Europeiska kommissionen. 

Jutta Urpilainen, EU-kommissionär med ansvar för internationella partnerskap.