Go to main navigation
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Veronica Magnusson är förbundsorförande för Vision och vill att Sida och regeringen satsar mer på fackligt utvecklingssamarbete i kommande biståndsstrategier.

Foto: Vision

debatt

”Fackligt utvecklingssamarbete måste spela roll i Sveriges nya biståndsstrategi”

I pandemins spår har miljontals människor världen över förlorat sina jobb. Fackförbundet Visions ordförande Veronica Magnusson uppmanar regeringen att stärka det fackliga utvecklingssamarbetet inom biståndet. 

Fattigdomen i världen blir än mer skriande på grund av pandemin och krisen som följer av den. Sida har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur biståndet kan omprioriteras för att riktas mer till akut humanitärt bistånd.

Vision menar att fackligt utvecklingssamarbete måste spela en viktig roll i den nya strategin. Genom att arbeta för schysta jobb kan vi stötta människor i den akuta krisen, men också minska fattigdomen långsiktigt. 

I spåren av pandemin är det internationella stödet till fackligt aktiva som kämpar för en säker och trygg arbetsmiljö viktigare än någonsin. Utsatta och resurssvaga grupper drabbas hårdast då många saknar möjlighet till skyddsåtgärder och god sjukvård.

I den ekonomiska krisen har miljontals människor världen över förlorat sina jobb och fått en försämrad livssituation. Samtidigt är mänskliga och fackliga rättigheter under attack.

I många länder innebär fackligt engagemang livsfara. I andra länder hindras arbetstagare från att göra sin röst hörd för att förbättra villkoren för sig själv och sina kollegor. Trenden är nattsvart, enligt Global Rights Index 2020, som mäter arbetstagares rättigheter runt om i världen. 

I Sverige finns det tydliga vägar för anställda att uttrycka sin oro och ställa krav på arbetsgivaren att uppfylla sin arbetsmiljöskyldighet. I Honduras däremot - ett av världens tio mest farliga länder för fackligt aktiva - kämpar det lokala facket för sjukvårdsanställda för att få fram tillräcklig kunskap och skyddsutrustning för att kunna skydda sig mot Coronaviruset.

Vision har beslutat att stödja det lokala facket i Honudras med medel från vår Solidaritetsfond. Med mer resurser har fackligt aktiva chans att bli hörda av både arbetsgivare och regeringen, som kan påverka deras arbetssituation. 

Vision och många fler svenska fackförbund driver sedan länge utvecklingssamarbeten med stöd av Sida där syftet är att förbättra situationen för arbetstagare över hela världen. Projekten drivs tillsammans med den internationella fackliga organisationen för arbetstagare inom offentlig sektor. 

Att stärka lokala fack att förhandla med arbetsgivare kring villkorsförbättringar är en viktig del, och nyligen lyckades ett lokalt fack inom kommunal sektor i Honduras förhandla så att 400 arbetstagare fått behålla sina jobb. 

I världens gemensamma utvecklingsplan, Agenda 2030 är ett av fyra övergripande mål att bekämpa fattigdomen, samtidigt som man tydligt deklarerar att vi måste jobba med alla mål i agendan för att komma framåt i utvecklingen. När det kommer till bistånd gör man skillnad på humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Det humanitära stödet innefattar mat, husrum och tillgång till vatten och sanitet. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet är en investering i människor och organisationer som är och kommer vara grundpelare i samhället framöver.

Samhällen behöver rustas för att stå på egna fötter i framtiden. Vision vill uppmana Sida och regeringen att, i den nya strategi för ett långsiktigt bistånd med fattigdomsbekämpning som främsta mål, ge det fackliga utvecklingssamarbetet samma status som tidigare.

Vi behöver fortsätta samarbeta i frågor som rör klimatkrisen, orättvisor, ojämlikhet och vid epidemier – utmaningar som det fackliga utvecklingssamarbetet adresserar. Pengarna som går till fackligt utvecklingssamarbete hjälper till att utveckla livskraftiga samhällen, som bättre står emot framtida kriser. 

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision