Go to main navigation
Covid-19-vaccin

Vaccin mot covid-19 levereras nu till flera länder i världen. Det är dags att Sverige väljer strategi – att tänka på vår del av världen eller även bistå människor i andra delar av världen?

Foto: Shutterstock

debatt

”Fel vaccinationsstrategi skadar Sveriges näringsliv”

Sverige kan satsa mer pengar på ett globalt vaccinationsprogram mot covid-19, utan att finansministern ska behöva sova dåligt. I längden vinner Sverige på det, skriver Carl Björkman, Nordenchef för Bill & Melinda Gates Foundation. 

Vad står på spel ekonomiskt för Sverige när det gäller hanteringen av det förestående coronavaccinet? Vi på Bill och Melinda Gates Foundation har låtit genomföra en studie om detta, via den fristående internationella utredningsbyrån Eurasia Group, som offentliggjordes i början av december.

Bakgrunden är att vi i pandemins inledande skede under årets första kvartal såg en tydlig nationalistisk ryggmärgsreaktion när sjukvårdsutrustning och medicinska munskydd plötsligt blev en bristvara. Låt oss hålla på resurserna för eget bruk, var budskapet. Det gällde på flera håll i världen, men inte minst i Europa. 

Samma nationalistiska tongångar hörs nu när det gäller det efterlängtade vaccinet. Gärna doser som två gånger om täcker det nationella behovet, för säkerhets skull. Men det handlar då om att lagra, inte fördela efter behov.

För Bill och Melinda Gates Foundation är fokus främst riktat mot den humanitära dimensionen av coronapandemin. De fattigaste kommer att hamna sist i vaccinationskön om inte världens rika industriländer bestämmer annorlunda. Det nationalistiska perspektivet innebär därför ett stort lidande för väldigt många. 

Forskare från Northeastern University i Boston visade i en rapport som publicerades i september i år att med det nationalistiska perspektivet så kommer vaccinet att rädda 33 procent av dem som annars dött i covid 19, medan ett globalt vaccinationsprogram räddar 61 procent av de presumtiva covid 19-offren. Vi talar alltså om en näst intill halverad dödlighet.

Här tänkte jag dock fokusera på ett annat perspektiv – det ekonomiska. Hur påverkas Sveriges ekonomi av detta val mellan nationell och global vaccinationsstrategi? 

Valet står mellan att rädda den egna befolkningen först och låta resterna sippra vidare till behövande i andra delar av världen, eller att från dag ett inta de öppna gränsernas strategi där vaccinet fördelas till alla länder, proportionellt efter befolkningsmängd och oberoende av de enskilda ländernas betalningsförmåga. Frågan är inte självklar ur ett politiskt perspektiv där väljarna finns i det egna landet, men studien ger ett tydligt svar ur ett svenskt nationellt ekonomiskt perspektiv.   

Sverige är ett starkt exportberoende land där en inte obetydlig del av denna export går till låginkomst- och lägre medelinkomstländer.

Detta är hotade intäkter om inte pandemin stoppas även i dessa delar av världen. Bara på telekomsidan med svenska jättar som Ericsson och ljudtjänsten Spotify, som har en hög exponering mot Asien och Latinamerika, riskerar utebliven vaccinering att kosta 239 miljarder kronor för 2020-2021 och hela 783 miljarder kronor i uteblivna intäkter i ett femårigt perspektiv. Räknar man med förlusterna för företag som också, likt Ericsson, förlagt verksamhet till dessa utvecklingsekonomier blir effekterna än mer kännbara. 

Även inom tillverkningsindustrin drabbas svenska storföretag som Volvo, Electrolux och Ikea av en för snäv vaccinationsstrategi. Volvo har nästan en fjärdedel av sin utlandsförsäljning i Brasilien och också betydande affärer med Indien och Marocko. 

Electrolux, som opererar i 120 länder hade 16 procent av sin försäljning förlagd till Sydamerika under 2019. Ytterligare 13 procent härrör från affärer i Asien, Mellanöstern och Afrika. Och Ikea är starkt beroende av tillväxtmarknader för sin affärsutveckling. 

Dessa för svensk företagsamhet så viktiga tillväxtländer kan räkna med en BNP-tillväxt på tre procent fram till 2025 med ett fungerande vaccinationsprogram, och ett BNP-tapp på två procent under samma period om vaccinationen dröjer i dessa områden. 

Kommer inte vaccinationsprogrammen igång innebär det att den svenska tillverkningsindustrin förlorar 2,3 miljarder kronor under 2021, fram till 2025 är siffran minus 7,6 miljarder kronor. Det skulle i denna fråga vara en välgärning om storbolagscheferna, exempelvis i företagen nämnda ovan, tog till orda om vilken strategi som de bedömer vara lämpligast.   

För Sverige som helhet innebär en nedgång i handeln med låginkomst- och lägre medelinkomstländer på 4,6 procent – vilket i studien räknas fram som det mest plausibla – en förlust på 7 miljarder kronor under kommande år och 19 miljarder fram till 2025. Med tanke på att Sverige i dag satsar runt 100 miljoner kronor på vaccinationsbistånd så innebär det en stark ekonomisk uppsida för landet att den globala vaccinationsstrategin vinner gehör. 

Sverige skulle kunna satsa betydligt mer pengar på detta vaccinationsprogram utan att finansministern ska behöva sova dåligt om natten. En svensk satsning är viktig eftersom Sverige alltid haft en ledarposition i biståndspolitiken. Andra länder ser därför Sverige som en förebild i detta avseende. 

Om Sverige satsar så satsar världen. Och då vinner vi den globala kampen mot pandemin. 

Samtidigt som det för Sverige innebär en fördel, rent ekonomiskt. Altruism med egoistiska implikationer, om ni så vill. Men framförallt en väldigt tydlig win-win-situation som gynnar både rika och fattiga länder.

Carl Björkman, Nordenchef för Bill & Melinda Gates Foundation