Go to main navigation
Ulrika Boëthius, Finansförbundet

Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius

Foto: Christian Gustavsson/Finansförbundet

DEBATT

Finansförbundets ordförande: De ideella organisationerna borde leva som de lär

Sveriges många ideella organisationer investerar stora belopp i värdepapper, men många av marknadens kapitalförvaltare vill inte teckna kollektivavtal för sina anställda. Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius ger tre skäl för den ideella sektorn att engagera sig för schyssta villkor i finansbranschen.

Den ideella sektorn är en betydande ekonomisk maktfaktor i Sverige. Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och Riksidrottsförbundet redovisade tillsammans med tusentals andra ideella organisationer intäkter på 223 miljarder kronor år 2012, enligt statistik från SCB. Den största delen av intäkterna går givetvis in i de olika verksamheterna, men 3,7 miljarder kronor förvaltas i långfristiga värdepapper genom någon av de kapitalförvaltare som agerar på den svenska marknaden.

Finansförbundet, som organiserar Sveriges finansanställda, jobbar sedan länge med att få fler finansföretag att teckna kollektivavtal. Många finansanställda har idag kollektivavtal som ger dem schyssta villkor och inflytande på arbetsplatsen. Men tyvärr ser vi idag en växande andel finansföretag som inte vill teckna kollektivavtal för sina anställda.

Anställda utan kollektivavtal saknar ofta många av de förmåner som ingår i ett kollektivavtal, till exempel föräldralön, tjänstepension och sjukförsäkringar. Ibland har de en bra lön som unga och friska, men riskerar att få det tomt i plånboken när de går i pension eller blir långtidssjukskrivna.

Finansförbundet försöker motverka denna utveckling och få fler företag inom finansbranschen att teckna kollektivavtal och vi tror att den ideella sektorn kan vara en stark pådrivande kraft i detta arbete. Det finns idag cirka 88 000 ekonomiskt aktiva ideella organisationer i Sverige som på olika sätt verkar för ett bättre samhälle. Finansförbundet har uppvaktat några av de största för att be dem se över om deras kapitalförvaltare har tecknat kollektivavtal. Tre skäl gör att vi tror att de ideella organisationerna är bra samarbetspartners i vår strävan efter schyssta arbetsvillkor inom finansbranschen:

För det första tror vi att de ideella organisationerna är väldigt angelägna om att leva som man lär. Den ideella sektorn är beroende av gåvor och donationer. Människor skänker en slant till Röda Korset, köper en majblomma eller lägger en tia i kollekten på söndagen. De pengarna samlas in för att göra gott. Att verka för att alla anställda har schyssta villkor tror vi därför ligger helt i linje med de ideella organisationernas strävan om en bättre värld.

För det andra tror vi inte att den ideella sektorn vill stödja företag som använder sämre anställningsvillkor som en konkurrensfaktor. De senaste åren har det kommit ett antal nya uppstickare inom till exempel kapitalförvaltning och valutaväxling. Inte sällan profilerar de sig med hjälp av låga avgifter. För kunden är affärsidén lysande, men i vissa fall får de anställda betala priset. Sund konkurrens mellan finansföretag bör bygga på andra faktorer än sämre villkor för de anställda.

För det tredje tror vi att det är särskilt viktigt för ideella organisationer att stödja kollektivavtalen som en viktig garant för anställdas rätt till inflytande. Demokrati är en grundläggande värdering inom många ideella organisationer, och medlemmarnas möjlighet att påverka en given hörnsten i verksamheten. De allra flesta ideella organisationer vill på ett eller annat sätt bidra till en positiv samhällsutveckling. Därför hoppas och tror vi att just dessa organisationer vill vara med och hjälpa till och få fler företag i finansbranschen att teckna kollektivavtal.

Ulrika Boëthius, ordförande, Finansförbundet