Go to main navigation
Porträttbild på Benjamin Kumpf

Benjamin Kumpf.

Foto: Pressbild

debatt

Fyra sätt som nytänkande kan bidra till bättre bistånd

Kan innovation bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling och bättre möta de ökande behoven av humanitärt stöd?
– Innovation for 2030 har precis lanserats och representerar en god möjlighet att lyfta blicken framåt, baserat på vad vi har lärt oss så långt, skriver UNDP inför de nya målen.

Ifjol antog FN:s medlemsländer den nya utvecklingsagendan och de globala målen för hållbar utveckling. De 17 målen skall vara vägledande i alla länder, inte bara bara utvecklingsländer, och syftar till att skydda naturresurser, stoppa klimatförändringarna, minska ekonomiska skillnader och ojämlikhet mellan könen samt skapa mer rättvisa och inkluderande samhällen. Att ”ingen ska lämnas på efterkälken” är själva hjärtat i den nya utvecklingsagendan. 

Åtagandet att minska ojämlikheter och diskriminering i alla former över hela världen innan 2030 är kanske en större utmaning är någonsin. Vi står inför mer och mer komplexa humanitära kriser, från Syrien och den Centralafrikanska Republiken till kriser orsakade av naturkatastrofer och extremväder i länder som Nepal, Filippinerna och Haiti. Enligt UNHCR är nu runt 60 miljoner människor drivna på flykt. Det är den högsta siffran någonsin.

En ny approach

FN:s Generalsekreterare bad nyligen världens ledare att drastiskt reformera det underfinansierade och överbelastade humanitära systemet, på världens humanitära toppmöte World Humanitarian Summit. FN och andra internationella organisationer inser att deras strukturer och regelverk kan skapa hinder för att hålla jämna steg med förändringarna som sker i ett allt snabbare tempo.

Innovation för utveckling är ett nytt förhållningssätt som tillför värde till användaren, det vill säga en person som står inför en utvecklingsutmaning. För att kunna svara på frågan om innovation kan bidra till hållbar social förändring finns det bara ett sätt att gå: genom handling. 

UNDP och andra FN-organisationer har investerat i experiment som kan bidra till innovation och förbättringar i flera år. År 2014 lanserade vi en global innovationsmekanism med stöd från danska regeringen. Den här mekanismen stöttar våra partners och kontor över hela världen och syftar till att ändra ramverken för utvecklingsproblem, alltifrån gender-baserat våld till korruption och skatteflykt, och initiativet testar nya sätt att lösa utvecklingsproblem på. Vårt arbete drivs av nytänkande inom både privat och offentlig sektor. Vår årsrapport Innovation for 2030 har precis lanserats och representerar en god möjlighet att lyfta blicken framåt, baserat på vad vi har lärt oss så långt. 

Fyra sätt

I rapporten presenterar vi fyra sätt att utnyttja potentialen för innovation i den globala utvecklingsagendan. 

1. Formulera och testa hypoteser

Att ändra ramverket för nytänkande från en kreativ process för idéskapande till en praktisk metod för utformning och testande av förutsättningar kan förbättra kvalitén inom innovation. I Papua Nya Guinea testade vi en lågkostnadsmetod som hjälpte myndigheter att hantera korruption, vilken äter upp hela 40 procent av landets budget. År 2014 inledde vi ett samarbete med australiensiska myndigheter och telekomföretagen MobiMedia och Digicel för att utforma ett enkelt SMS-system. Vi testade produkten i samarbete med de 1200 anställda på Finansdepartementet, och uppdaterade systemet baserat på återkopplingen från användarna. Inom loppet av fyra månader ledde det här till att över 250 korruptionsanklagelser ledde till förundersökningar. Tjänsten har utvidgats till sex nya ministerier och omfattade under 2015 25 000 anställda i den offentliga sektorn över hela landet. I år utvidgar vi initiativet ytterligare. 

2. Färre testprojekt, större skala

Vi utformar alltid ett initiativ i syftet att kunna göra om den nyskapande idén till ett praktiskt experiment. I Kina samarbetar UNDP med Baidu, ett av landets största internet-leverantörer, om miljövänlig hantering av e-avfall. Tillsammans med Baidu utvecklade UNDP en mobilapp med namnet Baidu Recycle, som kopplar användare med certifierade e-avfallsföretag för säker avfallshantering och återvinning. Bara några få månader efter att appen lanserades i två byar år 2014 användes den av 100 000 människor. Under 2015 släpptes 2.0-versionen av programmet i 22 byar. Det har lett till ansvarsfull hantering av nästan 6 000 elektroniska produkter per månad.

3. Bjuda in externa experter

”Öppna innovationsutmaningar” har fått en renässans inom utvecklingssektorn och den humanitära sektorn för att de skördar nya idéer och talanger. En ”öppen utmaning” är en strukturerad process för att finna nya lösningar, få de duktigaste deltagarna att konkurrera med varandra och belöna vinnaren. Vi testade den här metoden för första gången under 2013 för att finna förnybara och ekonomiskt hållbara energilösningar för samhällen utan tillgång till elektricitet i Bosnien. Vårt experiment fungerade: dessa lokalsamhällen är nu kopplade till solpaneler som tillhandahålls av lokala entreprenörer. 

4. Gör systemtänkande praktiskt

Agenda 2030 för hållbar utveckling är baserat på systemtänkande och de globala målen för hållbar utveckling är tätt sammanlänkade. En stor utmaning för myndigheter är att säkerställa att målen hanteras på ett enhetligt sätt och att resultaten inte mäts efter enskilda indikatorer.

Läs UNDP:s innovationsavdelnings årsrapport för 2015 här.

Benjamin Kumpf, policyspecialist vid UNDP:s innovationsavdelning.