Go to main navigation
Fyra talespersoner presenterar resultatet av en konferens för syriska kvinnors deltagande i den politiska processen, vid en presskonferens i Genève 2014.

Fyra talespersoner presenterar resultatet av en konferens för syriska kvinnors deltagande i den politiska processen, vid en presskonferens i Genève 2014.

Foto: UN Women

DEBATT

”Garantera kvinnor plats i Syrien-förhandlingarna”

Världen får inte upprepa misstagen från fredsförhandlingarna i Balkan där den etniska uppdelningen cementerades och kvinnors rättigheter prioriterades bort. Om fredsprocessen i Syrien ska lyckas måste kvinnorna få inflytande över förhandlingarna. Det skriver Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

De syriska förberedande fredssamtalen som nyligen inleddes i Genève har nu flyttats fram till slutet av februari. I dagarna har det också genomförts en ny givarkonferens för Syrien där Sverige förklarat att man kommer att ge ytterligare 350 miljoner kronor.

Det är bra att engagemanget är stort, men en förutsättning för att arbetet ska lyckas är att kvinnorna får ett inflytande över processen.

FN:s särskilde sändebud för Syrien, Staffan de Mistura, upprepade flera gånger på en presskonferens den 25 januari att kvinnor och det civila samhället måste få inflytande vid fredssamtalen. I oppositionens förhandlingsgrupp är tre av 15 kvinnor, i den syriska regeringens fyra eller fem av 15.

Jag har själv varit på plats i Geneve för att stödja kraven att syriska kvinnorättsförsvarare ska ges en röst i förhandlingarna. Flera av FN:s medlemsstater har i åratal understrukit vikten av detta, men varje gång det har blivit skarpt läge så har det visat sig vara en läpparnas bekännelse.

Staffan de Mistura har nu meddelat att han knyter en rådgivande grupp av tolv kvinnor från det civila samhället till sig. Det är i sig unikt och har inte hänt förut i någon annan fredsprocess. Jag är övertygad om att det är ett resultat av de ihärdiga påtryckningar från syriska och internationella kvinnoorganisationer samt från några medlemsstater, däribland Sverige som pågått under flera år. Återstår att se om gruppen kan få ett verkligt inflytande. 

Kvinnor motarbetas

Dagen innan presenterade oppositionen en egen rådgivande kvinnogrupp, Women´s Consultative Committee. Men de 38 syriska kvinnor som ingår där säger själva att de motarbetas av männen i oppositionen. Kanske inte de bästa förutsättningarna för att kunna påverka.

Kvinnorättsgrupper i Syrien arbetar dagligen under mycket svåra förhållanden för att hitta fredslösningar och minska verkningarna av våldet. Kvinnorättsaktivister driver lokala kampanjer för att minska spridningen av handeldvapen och agerar för att motverka rekrytering av barnsoldater till Islamiska Staten som vi visade i en rapport ihop med den syriska organisationen BADAEL i höstas.

I den syriska staden Zabadani har 500 kvinnor med livet som insats tvingat fram ett lokalt eldupphör som i stort sett hållit sedan september. Kvinnors fredsarbete måste få betyda något i samtalen i Genève. Idag vet vi genom forskning att fredsprocesser blir lyckosamma om de är inkluderande, dvs att fler än de stridande parterna måste vara involverade.

Thania Pfaffenholz, fredsforskare i Genève visar att det är poänglöst att inkludera kvinnor i en fredsprocess ”bara för sakens skull”. Det resulterar sällan i en rättvis fred som efterlevs. Kvinnor måste – precis som männen – vara goda representanter för sin grupp och aktörer som har makt, mandat och respekt inom sitt område.

Mycket talar för att det blir en mer bestående och inkluderande fred om kvinnor är med vid borden.  Pfaffenholz visar också att kvinnliga förhandlare ofta har en avgörande roll i att trycka på för att parterna ska underteckna ett avtal. Därför var det glädjande att det var en bred kvinnorepresentation från det civila samhället under givarkonferensen i London.

Det är centralt att de underlag som skrivs vid förhandlingsbordet har mäns och kvinnors olika utgångspunkter och villkor för ögonen. Vi på Kvinna till Kvinna lärde oss en sak av fredsförhandlingarna på Balkan. Förhandla aldrig fram en ny konstitution baserad på ett fredsfördrag. I Bosnien Hercegovina blev alla de etniska motsättningarna cementerade i konstitutionen och kvinnors rättigheter och behov prioriterades bort i den nya författningen. Denna kunskap för vi vidare till de kvinnor som nu är på plats i Genève.

Det är betydelsefullt att Sverige och utrikesminister Wallström så tydligt tagit ställning i frågorna om kvinnors representation.Låt oss konstatera att den här gången är förutsättningarna bättre för kvinnors inflytande än vid de tidigare två misslyckade omgångarna av fredssamtalen i Genève. Utan kvinnorörelsernas upprepade, uthålliga påtryckningar så hade detta aldrig kommit till stånd. Nu gäller det för Sverige och övriga medlemsstater att hålla uppe trycket för kvinnors inflytande när fredssamtalen återupptas mot slutet av februari.

 

Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna