Go to main navigation
Porträtt på Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia. Lisa Sjöblom, generalsekreterare Forum Syd. Christine Von Sydow, generalsekreterare, Action Aid.

Christine Von Sydow, Generalsekreterare Action Aid. Lisa Sjöblom, Generalsekreterare Forum Syd. Bo Forsberg, Generalsekreterare Diakonia.

Foto: OmVärlden/Pressbilder

debatt

"Ge människor redskap att kunna ställa makthavare till svars"

Den 26 maj väntas regeringen meddela hur den tänker agera för att förhindra skatteflykt från utvecklingsländer, ett beslut som blir vägledande för Sveriges linje både inom EU och OECD. Vi förväntar oss att regeringen driver på för offentlig land-för-landrapportering för multinationella företag. Det skriver generalsekreterarna för Actionaid, Diakonia och Forum Syd.

När statsminister Stefan Löfven talade på FN:s toppmöte om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba förra året, konstaterade han det uppenbara. Ska vi kunna finansiera de nya utvecklingsmålen i Agenda 2030 och utrota fattigdomen i världen, måste vi stoppa kapitalflykt och skatteflykt.

Vi delar Stefan Löfvens analys. Kapital- och skatteflykt är ett erkänt utvecklingshinder. Varje år försvinner omkring 1 000 miljarder dollar från utvecklingsländer och växande ekonomier på grund av olovlig kapitalflykt. Utvecklingsländer förlorar också skatteintäkter på grund av den skatteflykt som sker inom lagens ramar, men där företag utnyttjar olika kryphål för att minimera sin skatt.

I kampen mot skatteflykt är transparens centralt, vilket Panamadokumenten är ett tydligt exempel på. Bristande insyn i företagens redovisning är ett hinder för att upptäcka skatteflykt, något som länge har fått folkrörelser att kräva offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag. Det innebär att företag måste rapportera vinster, skatter och annan relevant finansiell information i de länder där de är verksamma, vilket gör det möjligt att se om de betalar en rimlig skatt.

Sverige är redan idag del av olika initiativ mot skatteflykt. Inom EU har offentlig land-för-land-rapportering redan införts för den finansiella sektorn. OECD har riktlinjer om land-för-landrapportering för multinationella företag, men en stor brist är att informationen inte görs offentlig.

EU-kommissionens förslag, som Sverige har möjlighet att påverka, innebär att multinationella företag med aktiviteter inom EU endast måste rapportera om den verksamhet de bedriver i EU-länder och skatteparadis. Medborgare i utvecklingsländer kan alltså inte få fullständig finansiell information om verksamheten i sina länder. Dessutom gäller förslaget bara multinationella företag med en omsättning på minst 750 miljoner euro, vilket innebär att 85-90 procent av företagen inte berörs.

Inför valet 2014 sade sig båda regeringspartier vara för en ökad öppenhet i form av land-för-landredovisning. I en enkät som Concord Sverige sammanställde, sade Socialdemokraterna att det var ”pinsamt att Sverige agerat bromskloss inom EU i den här frågan.” Oss veterligen har Sverige dock inte gett sitt stöd till offentlig land-för-landrapportering i de internationella processer där detta diskuterats. Tvärtom visar Concords senaste granskning av Sveriges Politik för global utveckling (PGU) att Sverige motsatt sig sådana regler både inom EU och OECD. 

I april presenterade finansminister Magdalena Andersson tio åtgärder för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Åtgärderna innehåller positiva skrivningar om att ”stärka förutsättningarna för utvecklingsländer att bekämpa kapital- och skatteflykt”, men dessvärre var offentlig land-för-landrapportering inte en av åtgärderna.

En invändning mot offentlig rapportering från företagens sida är det ökar byråkratin och skapar ekonomiska bördor. Samtidigt visar en enkät med de 100 största företagen i Storbritannien att en majoritet är positiva till sådana regler. Vi tar för givet att även svenska företag förstår vikten av offentlig redovisning av grundläggande ekonomisk information som del av sitt hållbarhetsarbete.

Torsdagen den 26 maj fattar regeringen beslut om hur den ska förhindra skatteflykt från utvecklingsländer, som del av sin skrivelse kring PGU. Vi ber regeringen att tänka om. Utan offentlig redovisning av företagens ekonomiska förehavanden saknar rättighetsbärarna möjlighet att utmana ekonomiska och politiska makthavare. Det handlar om miljoner människor som behöver redskap att bekämpa skatteflykt, korruption, brottslighet – och fattigdom.

Statsminister Stefan Löfven: varför inte ge människor redskap att kunna ställa både ekonomiska och politiska makthavare till svars?

 

Bo Forsberg, Generalsekreterare Diakonia
Lisa Sjöblom, Generalsekreterare Forum Syd
Christine Von Sydow, Generalsekreterare Action Aid