Go to main navigation
valter-mutt-debatt.jpg

EU-parlamentet blickar ut över en park uppkallad efter en person som gjorde sig skyldig till brott mot mänskligheten. Tydligare än så går knappast att illustrera hur ofullständigt Europa gjort upp med sitt mörka förflutna, skriver Valter Mutt (PV).

Foto: Hannah Svanteman

debatt

Inrätta en sanningskommission om kolonialismens brott

En ambitiös genomlysning av den europeiska kolonialismens brott skulle kunna påverka såväl folk som folkvalda i Europa och göra högerpopulismens budskap något mer svårsålt. Det skriver Valter Mutt, kandidat till EU-parlamentet för Partiet Vändpunkt.

Parken utanför EU-parlamentet heter Parc Léopold. Den är uppkallad efter Leopold II, som var kung av Belgien 1865-1909. Hade han levt och agerat idag hade han förmodligen ställts inför Internationella brottsmålsdomstolen i Haag. Leopold var nämligen inte bara belgisk kung utan därtill självutnämnt statsöverhuvud i den så kallade Kongofristaten som han ända fram till 1908 ägde som sin personliga egendom.

Med hjälp av sin privatmilis etablerade Leopold ett skräckvälde, byar brändes, kvinnor våldtogs och landet plundrades på sina naturrikedomar. Under det knappa kvartssekel som Leopold styrde över Kongo beräknas befolkningen ha halverats.

Europas mörka förflutna

Vårt gemensamma europeiska parlament blickar alltså ut över en park uppkallad efter en person som gjorde sig skyldig till brott mot mänskligheten. Tydligare än så går knappast att illustrera hur ofullständigt Europa gjort upp med sitt mörka förflutna, med 500 år av folkmordspolitik, alltifrån de spanska conquistadorernas massakrer på indianfolk i Sydamerika till slavhandeln till västvärldens långvariga stöd till apartheidregimen i Sydafrika.

Något som tål att reflektera över i dessa dagar när vi hör så mycket vackert tal om europeiska värden och EU som ett bålverk för demokrati och mänskliga rättigheter.

Framtiden växer fram i skuggan av det förflutna. Det vore naivt att tro att omvärlden skulle ha glömt århundraden av koloniala förbrytelser, bara för att vi européer själva idag nästan helt förträngt detta mörka kapitel i vår historia. I själva verket går alltjämt ett kolonialt förhållningssätt i dagen när det gäller sådant som våra ojämlika handelsrelationer med utvecklingsländerna eller i bemötandet av flyktingar därifrån.

Inrätta en sanningskommission

Europas omvärldsrelationer måste byggas på stabilare grund än historielöshetens kvicksand och EU borde därför ta initiativ till en sanningskommission om kolonialismens brott mot mänskligheten. Det är avgörande att också utomeuropeiska historiker knyts till en sådan sanningssökande process samt representanter för urfolk och andra i synnerlig grad berörda.

En sådan ambitiös genomlysning av ett mörkt och avgörande skede i världshistorien skulle förhoppningsvis påverka såväl folk som folkvalda runtom i Europa och kunna göra högerpopulismens budskap något mer svårsålt. Därtill skulle EU-elitens historielösa retorik om Europa som alla goda gåvors givare till den övriga mänskligheten bli svårare att gökursmässigt upprepa.

Tänka utanför boxen

En något mer ödmjuk och omvärldsöppen europeisk maktelit skulle kanske rentav börja tänka tankar utanför boxen. Såsom att det äntligen är dags att satsa på rättvis handel mellan Europa och Afrika och sålunda även börja släppa in förädlade varor – t ex färdigrostat kaffe istället för bara kaffebönor - på den europeiska marknaden.

En annan utanför-boxen-tanke vore att avskriva de afrikanska ländernas skulder som en delbetalning på den enorma klimatskuld vi i den rika världen dragit på oss genom våra ohållbara konsumtionsmönster. Ett omstartat och etiskt uppgraderat EU borde självfallet också kraftfullt stödja den pågående FN-processen om att få till stånd ett bindande avtal för multinationella företag att respektera mänskliga rättigheter.

Valter Mutt, kandidat till EU-parlamentet för Partiet Vändpunkt