Go to main navigation
Kronikorer.jpg

Liinu Diaz Rämö, projektledare Flickaplattformen, och Malin Flemström, projektledare Hungerprojektet.

Foto: Privat

debatt

Jämställdhet handlar om mer än bara löner

Temat för FN:s Kvinnokommission var ”kvinnors ekonomiska egenmakt”. Men jämställdhet kan inte nås utan att kvinnors och flickors samtliga mänskliga rättigheter är tillgodosedda. Det skriver debattörerna Malin Flemström och Liinu Diaz Rämö.

Otaliga studier visar att kvinnors stärkta ekonomiska position i samhället och på arbetsmarknaden inte bara driver ekonomin framåt utan även skapar synergieffekter inom en rad olika områden; fler barn går i skolan, färre barn gifts bort, mödradödligheten minskar och så vidare. Listan kan göras lång.

Att kvinnor ska ha samma möjligheter som män till ekonomisk utveckling och egenmakt var därför något som de flesta som deltog på FN:s 61:a Kvinnokommission (CSW61) i New York i förra veckan kunde skriva under på. Årets tema, ”kvinnors ekonomiska egenmakt på en föränderlig arbetsmarknad”, skapade därmed färre kontroverser än tidigare år.

Flickor glöms bort

Men ekonomisk egenmakt är inte bara viktigt för vuxna kvinnor på arbetsmarknaden, utan även för flickor, en grupp som ofta glöms bort i diskussioner om ekonomisk egenmakt och jämställdhet. Ett osynliggörande som måste förändras.

Tonårsflickor utgör den ekonomiskt mest utsatta gruppen i världen, vanligtvis saknar de ekonomiska tillgångar och har begränsade möjligheter till utbildning.

Flickor som istället ges verktyg till att bli ekonomiskt oberoende ökar sina chanser att bli oberoende i andra aspekter av livet. Ökad makt över sina egna beslut, kropp och livsval är några exempel.

Ekonomisk egenmakt är länkad till andra frågor

Vi håller med om att ekonomisk egenmakt är ett otroligt viktigt område att arbeta med för att uppnå global jämställdhet. Men det är också en fråga som är starkt sammanlänkad med andra frågor om flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Frågor som på den internationella arenan ofta upplevs som mer ”kontroversiella”.

Så länge flickor och kvinnor utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp i skolan, på fritidsgården, hemmet eller arbetsplatsen, faller offer för barnäktenskap, trafficking och prostitution, så är det inte möjligt att betrakta kampen för ekonomisk egenmakt som isolerad från andra kamper för flickor och kvinnors mänskliga rättigheter.

I år har vi sett flera prov på hur regeringar öppet inskränker flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, hur länder i både globala nord och syd inför lagar och restriktioner för att begränsa flickors och kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Allt vi kämpat för kan tas ifrån oss

Det är därför av största vikt att vi vågar utvidga diskursen. Även om årets tema anses vara ”okontroversiellt” måste vi som står för flickors och kvinnors fullständiga mänskliga rättigheter förespråka en djärvare definition av kvinnors ekonomiska egenmakt.

Med de högerradikala vindar som blåser är det tydligt att alla rättigheter vi hittills har kämpat för kan tas ifrån oss. Vi måste därför inse vikten av ett inkluderande och långsiktigt perspektiv.

Kräv en djärvare definition

Nu när CSW61 är över önskar vi därför att Sverige fortsätter använda sitt inflytande i FN för att aktivt synliggöra:

  • kopplingen mellan ekonomisk egenmakt och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
  • det (minst) dubbla förtrycket som flickor över hela världen utsätts för
  • de patriarkala strukturer som hämmar flickors och kvinnors möjligheter till utveckling och åtnjutandet av sina mänskliga rättigheter
  • vikten av civilsamhällets roll i stärkandet och förverkligandet av flickors och kvinnors rättigheter

Inte en kaka att plocka russinen ur

Sammanfattningsvis kan nämnas att CSW61 varit ett unikt tillfälle för det globala civilsamhället att kraftsamla och tillsammans lyfta de viktiga aspekter av jämställdhetsarbetet som inte innefattas av årets tema. Ekonomisk egenmakt och jämställdhet kan inte nås utan att kvinnors och flickors samtliga mänskliga rättigheter är tillgodosedda, det är inte en kaka vi kan plocka russinen ur.

Verklig förändring i kvinnors ekonomiska egenmakt uppnås endast när de strukturer som förhindrar flickors och kvinnors ekonomiska och sociala utveckling bryts. Det är dags att fler börjar se en större bild, det är dags att fler börjar se ett långsiktigt perspektiv, det är dags för förändring och det är nu!

Malin Flemström, projektledare Hungerprojektet

Liinu Diaz Rämö, projektledare Flickaplattformen