Go to main navigation
Désirée Pethrus, Kristdemokraterna

Désirée Pethrus, Kristdemokraterna.

Foto: Kristdemokraterna

Valdebatt 2014

KD: ”Enprocentsmålet ska gälla efter valet”

Kristdemokraternas utgångspunkt i biståndspolitiken grundar sig i övertygelsen om att vi alla har ett moraliskt ansvar att utrota fattigdom och förtryck!  Hårdare än något annat parti har vi stått upp för målet att minst en procent av Sveriges BNI ska gå till bistånd.

Det har ökat biståndet med flera miljarder kronor de senaste åren och bidrar till att bekämpa fattigdom i världen men också skydda människor från förtryck. Vår avsikt är att enprocentsmålet även ska gälla efter valet om kristdemokraterna har fortsatt inflytande.

Frågan om avräkningar i biståndet till flyktingkostnader diskuteras vilket är bra. Dessa görs enligt OECD/DAC:s regelverk och är ett system som Socialdemokraterna införde och som accepterades av vänstern och miljöpartiet. Vi är rädda för att en diskussion under hösten i OECD-DAC kan komma att ytterligare luckra upp regelverket. För oss är det centralt att man inte öppnar upp för ytterligare möjligheter för avräkningar.

Sverige tog 2003, i bred parlamentarisk samsyn, beslut om den så kallade Politiken för global utveckling (PGU), som bland annat innebär att olika politikområden ska samverka för att bekämpa fattigdom i världen och bidra till hållbar utveckling. Vi kan konstatera att vi inte lyckats nå denna samordning på ett optimalt sätt varför vi nu föreslår en bred PGU-utredning med civilsamhället involverat så att vårt bistånds- och utvecklingsarbete förbättras.

Likaså behöver vi se till att FN tar fram nya skarpa milleniemål i den så kallade post 2015-processen. Sverige har en hög svansföring i miljö och klimatfrågor, vilket vi kommer att behöva ge fortsatt hög prioritet för att förhindra katastrofer som annars kommer att drabba många i framförallt utvecklingsländer. Vi har också lagt stor vikt vid kvinnor och barns rättigheter vilket måste få genomslag i de framtida målen om hållbar utveckling.

Kristdemokraterna har i biståndsplattformen, som regeringen presenterade för riksdagen i våras betonat behovet av fortsatta satsningar på demokrati och mänskliga rättigheter. Vi är nöjda att vi tagit den kompassinriktningen. För oss kristdemokrater är det uppenbart; demokrati är en förutsättning för effektiv fattigdomsbekämpning. Vi vill att satsningarna i biståndsplattformen ska ge stöd till förändringsaktörer - såsom det civila samhället och till politisk opposition i diktaturer. Det är de som bäst kan ställa företag eller sina ledare till ansvar för ex korruption, kapitalflykt liksom kränkningar av yttrande- och religionsfrihet.

Désirée Pethrus, riksdagsledamot Kristdemokraterna