Go to main navigation
Forum Syd tax

Annica Sohlström är generalsekreterare för Forum Syd.

Foto: Tax Solidarity week/ Forum Syd

DEBATT

Krafttag behövs mot skatteflykten

Sveriges nya regering har nu en unik chans att driva på i de pågående EU-förhandlingarna om att införa öppna ägarregister för företag. Det är helt nödvändigt att bryta upp sekretessen som gör skatteflykten möjlig. 

Rättvis beskattning, för alla länder, borde vara en hjärtefråga för en regering som vill ha en hållbar global utveckling. EU-kommissionen har räknat fram att Europa förlorar drygt 900 000 miljarder kronor i skatteflykt varje år. Det innebär en enorm förlust av skattepengar som behövs till välfärd.  

Det är i dag fullt möjligt för företag och stiftelser att undanhålla information om vilka ägarna är. Denna sekretess gör det möjligt för företag att ägna sig åt både laglig och olaglig skatteflykt. Det visas inte minst genom det material från Luxemburg som journalistnätverket ICIJ grävt fram och som blivit en stor nyhet i hela Europa. Tyvärr finns svenska storföretag med på topplistan över skicklig skatteplanering. 

Möjligheterna att hålla sig undan insyn gynnar även terroristfinansiärer, droghandlare, korrupta diktatorer, penningtvättare och andra med brottslig och ljusskygg verksamhet. 

Men nu är systemet med skadlig sekretess satt under press. EU:s pågående översyn av direktivet mot penningtvätt (Anti-Money Laundering Directive) innebär en unik möjlighet att stoppa möjligheten med anonymitet för företag. Lösningen ligger i att alla medlemsstater har ett publikt åtkomligt register över de verkliga ägarna för företag och stiftelser.  

Förslaget om öppna register har stöd från EU-kommissionen och brittiska Companies House, Europeiska bankföreningen och en rad organisationer i civilsamhället anser att publika register skulle vara det bästa och enklaste sättet att exponera olaglig användning av företagssekretess. Europaparlamentet (EP) röstade för förslaget med offentliga ägarregister,bred majoritet i mars i år, 643 ledamöter var för och endast 30 emot.

Nu borde det alltså finnas ett stopp i sikte för företagsekretessen men förhandlingarna mellan EU-parlamentet, kommissionen och EU: s medlemsstater om detaljerna i penningtvättsdirektivet drar ut på tiden-oklart varför. Frågan är nu om det alls kommer något beslut i december som  planerat.

En rapport från nätverket Eurodad som släpps under Tax Solidarity Week denna vecka visar tyvärr att Sverige tillhör den skara länder som blockerat frågan om publika ägarregister. Detta trots att Sveriges offentliga hållning är att skatteflykt är ett allvarligt globalt utvecklingshinder och att utvecklingsländerna drabbas värst.

Publika ägaregister gynnar inte bara Sverige utan är också ett stort stöd för utvecklingsländer. Varje år förlorar dessa länder mer i illegal skatteflykt än de får i bistånd. Det strömmar ut mer pengar från Afrika än som kommer in. Det groteska i att Afrika är en nettokreditgivare till resten av världen borde vara uppenbart för alla. Att ta itu med sekretessmöjligheterna för bolag och stiftelser är en nyckel för att vända detta flöde och ge möjlighet för utvecklingsländer att kunna behålla mer resurser för sin egen nödvändiga utveckling. Vi förväntar oss därför att den nya svenska regeringen inte går i  den gamla regeringens fotspår utan i stället gör tvärtom och driver på i EU-förhandlingarna för att offentliga ägarregister ska bli verklighet.

Annica Sohlström, generalsekreterare för Forum Syd