Go to main navigation
charlotte.jpg

Foto: Kvinna till kvinna

debatt

Kvinnor i kläm när utrymmet för civilsamhället krymper

Kvinnorättsaktivister drabbas oproportionerligt hårt när utrymmet för civilsamhället krymper. De utmålas som nationens fiende, lössläppta eller galna beroende på vad som mest effektivt förintar deras budskap. För att bryta trenden måste alla goda krafter nu visa mod. Det skriver Charlotte Pruth på Kvinna till kvinna.

Nyligen såg jag ett avsnitt ur en populär teveserie om en kvinna som befinner sig i en sits som få kan avundas henne – hon är förföljd och hotad, hon vet inte av vem och den enda person hon helt kan lita på har vänt henne ryggen.

Även om just detta var fiktion, så stämmer beskrivningen alltför väl in på berättelser jag hörde från en rad kvinnorättsaktivister på ett möte för någon vecka sen.

Sedan flera år tillbaka pågår en global utveckling med flera drivkrafter. Trenden brukar kallas ”krympande utrymme för civila samhället”. Vad det betyder är helt enkelt att utrymmet för det civila samhället att agera för förändring – genom demonstrationer, påverkansarbete, organisering, kommunikation, stödprojekt och så vidare – stadigt minskar.

Det sker på många olika sätt och från flera olika fronter. Det kan handla om att begränsa möjligheten att söka utländsk finansiering, fejkade åtal som syftar till att få aktivister att framstå som kriminella, hinder mot att organisationer kan registrera sig, reseförbud mot aktivister och kritiska röster, liksom övervakning eller smart iscensatta smädelsekampanjer.

För de mest högljudda kan det handla om långa arresteringar utan rättegång, sexuella övergrepp och mord.

Femdefenders i kläm

Kvinnorättsaktivister, vi kallar dem femdefenders, drabbas oproportionerligt hårt. Mekanismerna bakom det krympande utrymmet för civilsamhället blir en åtstramning och upptrappning av vad som redan drabbar de kvinnor som driver jämställdheten framåt – sexuella trakasserier, ryktesspridning, misstänkliggöranden. De utmålas som nationens fiende, lössläppta eller rentav galna, beroende på vad som mest effektivt isolerar dem från sina närmaste och tystar deras budskap.

Bara ett exempel från Sudan: en ung kvinnorättsaktivist häktas för olovlig demonstration. Strax därefter dyker ett foto upp i media som sägs visa aktivisten ”naken”. I detta fall betyder det att någon lyckats fånga henne på bild utan slöja men i övrigt propert klädd. Rättegången som följer kom att handla inte om den ”olovliga demonstrationen” utan om kvinnans heder och moral.

Det drabbar femdefenders oproportionerligt hårt också därför att det är inom det civila samhällets ramar – gräsrotsorganisationer, NGO:s, internationella kvinnoforum, ideellt drivna kampanjer – som kvinnor har möjlighet att driva på utvecklingen för jämställdhet.

De officiella politiska arenorna är fortfarande ofta reserverade männen. Forskning visar tydligt att en feministisk rörelse är det absolut viktigaste för att det exempelvis ska finnas rättssäkerhet för våldsutsatta kvinnor och ett bra stöd för dem.

Vilka är då krafterna bakom det krympande utrymmet, och varför denna slagsida mot kvinnorättsaktivister?

9/11 och ”traditionella värderingar”

En drivkraft som ofta nämns är arbetet mot terrorism. Efter attacken 9/11 i New York skrevs flera policys och riktlinjer om som ett led i kampen mot terrorism, och har kunnat användas för att låta påskina att civilsamhällesorganisationer har terroristkopplingar.

En annan viktig faktor är det lågaktiva, systematiska krig som förs inom framförallt FN-världen där en rad stater (Vatikanen, Ryssland, Iran med flera) har gått samman för att på alla nivåer strypa kvinnors rättigheter. Istället främjar denna oheliga allians det de kallar ”traditionella värderingar”, där familjen sätts främst och kvinnan är dess vårdande epicentrum. Samma frågor drivs av nationalistiska eller högerextrema rörelser i Europa och USA.

Ytterligare en drivkraft värd att nämna är auktoritära makters rädsla för en ny arabisk vår eller orange revolution. Målet är att hejda oppositionen i sin linda, i det tysta.

Vi behöver inte gå så långt för att hitta exempel, ett EU-land som Ungern håller på att driva igenom en hård NGO-lagstiftning. I Makedonien har före detta premiärministern nyligen lovat att ”rensa” i civila samhället-träsket.

Uppmanar regeringen att visa mod

Femdefenders över hela världen lever i en alltmer osäker situation och om vi ska kunna tillsammans vända utvecklingen måste den internationella solidariteten mobiliseras. Goda krafter måste visa mod. Kvinna till Kvinna uppmanar Sveriges regering att:

  • Uppmärksamma högljutt och tydligt det viktiga politiska arbete som femdefenders gör. Det bästa sättet att hjälpa de krafter som vill tysta kvinnorättsförsvarare är att osynliggöra deras arbete.
  • Ambassader spelar en viktig roll – erbjud femdefenders en säker plats att mötas, betala gärna resan för gräsrotsorganisationer utanför huvudstaden, delta vid rättegångar, lyft enskilda fall med hjälp av media eller i bilaterala möten (men stäm av med personen i fråga först!), och lyssna alltid noga på kvinnorörelsen – få snappar upp nya trender lika fort.
  • EU ska vara en förebild och Sverige bör driva en hård linje inom EU mot Ungerns och andra EU-länders försök att begränsa civilsamhällets möjlighet att organisera sig, ta emot utländsk finansiering och fritt uttrycka sin åsikt.

Charlotte Pruth, Rådgivare policy och påverkan, Kvinna till Kvinna