Go to main navigation
Porträttbild av Hans Linde

Hans Linde

Foto: Sotarn Otf

debatt

”Lägg in en högre växel Lövin”

Det är på tiden att Isabella Lövin och regeringen beskriver hur de vill stärka svensk utvecklingspolitik. Är den nya ministerposten för tungt arbetsbelastad och hur ska en nystart för PGU se ut, undrar Hans Linde, riksdagsledamot och talesperson för utvecklingsfrågor (V). 

Lövin har tagit med sig ett nödvändigt engagemang för miljö- och klimatfrågorna in på Utrikesdepartementet, men hennes första två år som biståndsminister har helt överskuggats av de kraftigt ökade avräkningarna för flyktingmottagande i Sverige. Fortfarande är regeringens prioriteringar inom utvecklingspolitiken spretiga och signalerna från UD och Sida skiljer sig tydligt åt. Vi väntar alltjämt på att regeringen ska sjösätta nödvändiga reformer av svensk utvecklingspolitik.

Det är nu tretton år sedan riksdagen antog PGU, Politik för Global Utveckling, med syfte att göra svensk politik mer samstämmig. Trots det ser vi fortfarande alldeles för många exempel på hur handels-, jordbruks- och migrationspolitiken motverkar många biståndsinsatser. Sverige satsar miljardbelopp på att bekämpa fattigdom, ändå bromsar regeringen insatser som skulle minska kapitalflykten från de fattigaste länderna. Samtidigt som Sida går in med 148 miljoner i humanitärt stöd till Jemen säljer Sverige vapen till Saudiarabien, som aktivt deltar i striderna i landet. Vi känner oror över att man i samband med regeringsombildningen valde att flytta ansvaret för vapenexporten från UD till migrations- och justitieministern. Vi kan inte tillåta att svensk vapenexport fortsätter att motverka fred och utveckling. Regeringen har nu aviserat en nystart för PGU. Vi förväntar oss konkreta och skarpa förslag på hur svensk utvecklingspolitik ska hålla ihop.

Lövin har lyckats slå svenskt rekord i avräkningar från biståndsbudgeten. Redan förra året fick Dalarna mer bistånd än Bangladesh samtidigt som 5200 bangladeshiska kvinnor dör varje år i samband med en förlossning. Det är inte försvarbart. Ska biståndet vara framgångsrikt måste det vara långsiktigt och förutsägbart. När biståndsnivåerna med kort varsel justeras upp och ner på grund av avräkningarna skadar det Sveriges möjligheter att påverka och bidra till en hållbar utveckling. Systemet för avräkningarna måste i grunden reformeras, både för att värna biståndet och för att våra partners i Syd ska känna att de kan lita på Sverige.

Allt fler länder, frivilligorganisationer och privata aktörer engagerar sig i utvecklingspolitiken. Det är bra, men ställer också ökade krav på Sverige. Vad är vårt mervärde? Vad kan vi bidra med som inte andra aktörer kan? Och vad är andra aktörer bättre på än vi? Sverige behöver en grundläggande diskussion om vad vi ska prioritera och fokusera på inom utvecklingspolitiken. Det är inte i längden hållbart att låtsas som att allt alltid är prioriterat. Vänsterpartiet ser att Sverige till exempel har ett stort mervärde i frågor som rör kvinnors och flickors rättigheter. Vi ser att vi gör enorm skillnad i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sverige är tyvärr alltför ensamt om att ha både kunskap och politisk vilja att driva dessa frågor.

Våra starka folkrörelser är en enorm tillgång. Svenska Afghanistankommittén, Diakonia, Union to Union och många fler har gett oss ett stort förtroende och gör skillnad i arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Sverige behöver både öka sitt bistånd till civila samhället och bli bättre på att ta tillvara på den kompetens och erfarenhet som finns i de svenska folkrörelserna.

Regeringsombildningen innebär att Lövin ska ansvara för både klimat- och utvecklingspolitiken, samtidigt som hon ska vara språkrör och vice statsminister. Vi betvivlar inte Lövins kapacitet, men det är en arbetsbelastning som oroar. När Norge samlade klimat- och utvecklingspolitiken under en minister innebar det att många viktiga biståndsfrågor kom i skymundan. Det har svenskt bistånd inte råd med. När det nu återstår två år till nästa riksdagsval är det dags för Lövin att lägga in en högre växel.

 

Hans Linde, Riksdagsledamot och talesperson för utvecklingsfrågor (V)