Go to main navigation
Teckning av fru Justitia

En lärobok i mänskliga rättigheter för universitet i Belarus har kritiserats i en debattartikel. Nu svarar finansiärerna av boken debattören.

Foto: Raoul Wallenberginstitutet

debattreplik

Replik: "Läroboken håller på att uppdateras"

Raoul Wallenberginstitutet bemöter kritiken mot en lärobok om mänskliga rättigheter som institutet hjälpt att ta fram i Belarus. "Strukturella förändringar kräver långsiktigt engagemang", skriver institutets Europachef.

Martin Uggla från Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter tar i sin debattartikel  från den 25 juni upp viktiga frågor gällande hur svenskt bistånd bäst kan främja respekt för mänskliga rättigheter. I det här fallet i Belarus.

Hans artikel är ett välkommet inlägg. Det är viktigt att diskutera hur man mest effektivt kan arbeta med mänskliga rättigheter i så kallade ”svåra miljöer”. Diskussionen är mer aktuell än någonsin, både med hänsyn till utveckling de senaste åren och nu med anledning av covid-19-pandemin.

Under mer än trettio år har vi vid Raoul Wallenberginstitutet (RWI) bedrivit verksamhet, som led i ett utvecklingssamarbete, för att bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter. Många av de miljöer vi arbetar i kan betraktas som ”svåra”. 

Vår erfarenhet visar att det är ett metodiskt, långsiktigt och uthålligt engagemang för att påverka kunskap, attityder och inställning som på sikt kan bidra till strukturella förbättringar. För att åstadkomma hållbar förändring behöver olika aktörer medverka och samarbeta. 

Akademiska institutioner – som vi själva – har en roll i ett sådant sammanhang. Civilsamhället har en annan, liksom statliga myndigheter. Ett brett spektrum av aktörer och åsikter är nödvändigt för framgångsrikt arbete med mänskliga rättigheter. Vi tror inte på distansering och isolering, särskilt inte i situationer då det ’blåser motvind’.

I sin debattartikel hänvisar Martin Uggla till en lärobok (en antologi) om mänskliga rättigheter. Läroboken innehåller bidrag från flera belarusiska universitetslärare och är en del av ett omfattande och långsiktigt samarbete som RWI har bedrivit i Belarus sedan 2010.

Det övergripande målet med samarbetet kring läroboken är att bidra till utveckling av kapacitet vad avser utbildning och forskning i mänskliga rättigheter vid ett flertal fakulteter på belarusiska universitet, i och utanför Minsk. RWI har bidragit med stöd och kapacitetsutveckling för lärobokens framtagande.

Läroboken togs fram 2014 och håller just nu på att uppdateras. Vi är medvetna om att den har brister i olika avseenden. Den ger också uttryck för olika åsikter om mänskliga rättigheter vilket gör att läsare kan kontrastera dessa. Läroboken är en lokal ”produkt” – vi samarbetar med belarusiska akademiker för att säkerställa lokalt ägande och därmed hållbarhet.

Vi ger stöd för att kapacitet ska finnas för att kunna utveckla en sådan ”produkt” och för att på så vis stötta ytterligare undervisning i mänskliga rättigheter. Vi har inte för avsikt att påverka exakta formuleringar eller att inskränka den akademiska friheten. Det finns stundtals svåra avvägningar att göra, i förhållande till en viss insats och i relation till de bästa långsiktiga resultaten totalt sett för mänskliga rättigheter. 

Förutom att stötta framtagandet av läroboken och annat lokalt material, har RWI ombesörjt ökad tillgång till internationella resurser, för att säkerställa att studenter i Belarus inte bara har tillgång till material skrivet i Belarus. Vårt stöd har bland annat bidragit till framtagandet av en första universitetskurs i Genus och Rätt samt till etablerandet av ett universitetscenter för forskning om mänskliga rättigheter. 

Zuzana Zalanova, Director Europe Office, Raoul Wallenberginstitutet