Go to main navigation

REPLIK

"Lögnaktiga uppgifter om Polisario"

Debatten om Sveriges beslut att inte erkänna Västsahara fortsätter. "Polisario har varken bombat eller kidnappat – de har vädjat om stöd från omvärlden för folkrätten och internationell lag", skriver Lena Thunberg från Tidskriften Västsahara.

Polisario är en marionett till Algeriet som stjäl bistånd och är en rekryteringsbas för islamistiska krafter, skriver frilansjournalisten Bengt G Nilsson. Dessa lögnaktiga uppgifter har den marockanska propagandaapparaten länge försökt sprida.

Marocko ockuperar stora delar av det fosfat- och fiskrika Västsahara sedan 1975.

Polisario är västsahariernas av FN erkända representant, men FN har inte lyckats genomföra den folkomröstning om självständighet som västsaharierna har rätt till. Västsahara var nämligen en spansk koloni och befolkningen har rätt att själva välja sin framtid.

Spanien genomförde inte avkoloniseringen utan lät i stället Marocko invadera kolonin i utbyte mot fiskerättigheter och vinst från fosfatgruvan. Samtidigt som Spanien drog sig ur utropade västsaharierna sin republik Västsahara 1976.

Kriget mot ockupanten Marocko pågick hela 80-talet, tills FN presenterade en plan som gick ut på att västsaharierna i en folkomröstning skulle välja ett självständigt Västsahara eller att tillhöra Marocko. De båda parterna i konflikten, Marocko och Polisario, accepterade FN-planen som trädde i kraft 1991.

Sedan dess råder eldupphör, men ingen folkomröstning har genomförts under de 25 år som förflutit. Marocko har förhindrat folkomröstningen och vägrar sedan tio år att acceptera ett självständigt Västsahara.

I FN:s säkerhetsråd hotar Marockos vän Frankrike med veto vilket har lett till ett fullständigt stillastående i FN-processen. Inget händer. Ockupationen fortsätter, Marocko biter sig fast, självständighetsivrare fängslas och torteras enligt Amnesty, och flyktingarna i Algeriet lider och lever av matbistånd från FN.

Polisario har följt lagar och regler; de har litat på FN-systemet, lagt ned sina vapen och fört en diplomatisk kamp för att äntligen få sin rätt; slut på den marockanska ockupationen och ett självständigt land.

Ett svenskt erkännande av ett EU-land som Sverige skulle kunna ge Västsaharafrågan den uppmärksamhet den förtjänar, påverka andra EU-länder och därigenom också Marocko och Frankrike.

Polisario har inte bombat eller kidnappat. I stället har de vädjat om stöd från omvärlden för folkrätten och internationell lag. 

Det är skamligt att Sverige gör en helomvändning i Västsaharafrågan och inte erkänner Västsahara.

Det är också skamligt av en frilansjournalist att sprida marockansk propaganda.

Lena Thunberg, Tidskriften Västsahara