Go to main navigation
isabellalovin_1 kopia.jpg

Isabella Lövin reagerar starkt på Alliansens agerande i utrikesutskottet.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

debatt

Lövin: Alliansen bedriver oansvarig sandlådepolitik i Riksdagen

Allianspartierna vill att Riksdagen skrotar regeringens policyramverk för utvecklingssamarbete till förmån för Alliansens tidigare biståndspolitiska plattform. Här svarar Isabella Lövin på försöken: "Oansvarigt att alliansen bedriver sandlådepolitik i en mycket allvarlig global situation."

Med stigande förvåning följer jag allianspartiernas arbete i utrikesutskottet. De menar på allvar att regeringen ska överge det nya Policyramverket för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd och gå tillbaka till alliansens egna daterade biståndspolitiska plattform från 2014.

Alliansens agerande är anmärkningsvärt. För det första möttes deras plattform redan när den antogs av massiv kritik. Därför aviserade vi dag ett i regeringsställning att vi skulle ta fram ett nytt ramverk.  För det andra har omvärlden dramatiskt förändrats sedan 2014, vi står inför stora utmaningar samtidigt som världen enats om en helt ny utvecklingsagenda med de 17 globala målen. Att Sveriges omfattande utvecklingssamarbete inte skulle utgå från dessa förändringar är inte seriöst. Att nu börja bedriva biståndspolitik som om det vore 2014 skulle ytterst drabba de människor som svenskt bistånd ska hjälpa.

Sedan valåret 2014 har vi beskådat den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget, antal krig och konflikter ökar och i kölvattnet ökar de humanitära behoven lavinartat. Samtidigt hotar klimatförändringarna att rulla tillbaka de framsteg som gjorts och slå hårdast mot de mest utsatta. Stora framsteg har tagits men länder halkar efter i utvecklingen och de internationellt antagna principerna om ett effektivt bistånd är under attack. Vi ser också en djupt oroande trend där land efter land instiftar lagar som inskränker det demokratiska utrymmet. Utöver detta har USA:s nye president åter infört Mexico City Policy, som handlar om att strypa stöd till aborter och SRHR.

Samtidigt har som sagt flera oerhört viktiga reformer och internationella framgångar skett. Förutom utvecklingsagendan – Agenda 2030 har vi ett progressivt klimatavtal och en utvecklingsfinansieringsagenda. 2015 var året då världen enades om denna nyordning.

I ljuset av detta fattade regeringen beslut om ett nytt Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd i december förra året. Vi stärker det lokala ägarskapet i utvecklingsländer och dialogen med civilsamhället och berörda aktörer. Enbart ett bistånd som är anpassat till lokala förhållanden och där mottagarna är genuint involverade ger ett effektivt bistånd och hållbara resultat.

I processen att ta fram ramverket har vi fört öppna samtal med representanter från myndigheter, organisationer i det civila samhället, forskare och näringslivet. Vi har arrangerat ett stort antal referensgrupper, seminarier och workshops. Vi har regelbundet informerat riksdagen. Syftet har varit att lyssna in idéer och perspektiv på olika centrala frågor. Intresset har varit stort. Över 180 remissvar har kommit in vilka vi har beaktat och slutprodukten har tagits emot väl av såväl experter som olika berörda aktörer. Avstampet i Agenda 2030 och den nya utvecklingsagendan och det holistiska synsättet på utveckling har särskilt välkomnats.  Vi är mycket stolta över resultatet och att Policyramverket är väl förankrat hos alla de grupper som, på olika sätt, konkret arbetar med svenskt utvecklingssamarbete.  

Därför är det mycket förvånande och kontraproduktivt att allianspartierna nu gör allt för att skjuta regeringens biståndspolitik i sank. De menar – på allvar – att regeringen ska gå tillbaka till och bedriva bistånd utifrån en förlegad alliansprodukt, deras egen biståndspolitiska plattform från 2014. En kritiserad produkt som hastades fram, och som aldrig förankrades hos biståndsaktörerna. Framförallt är den helt utdaterad eftersom den omöjligen kan relatera till den nya globala utvecklingsagendan.

Givetvis behöver varje regering uppdatera sin politik och sina styrmedel efter de förutsättningar som råder i omvärlden. Alla nordiska länder har uppdaterat sina biståndspolicys i linje med Agenda 2030. Att alliansen försöker bedriva oppositionspolitik genom att skapa kaos och dåliga förutsättningar är inte bara dumt. Det är oansvarigt. Världen har varken råd eller tid med sandlådedebatter. Det svenska biståndet behövs mer än någonsin. Vi behöver nu lägga all tid och kraft på att genomföra policyramverket och säkra ett effektivt bistånd. Riksdagen spelar en viktig roll och vi ska som regering fortsatt föra en dialog med såväl riksdagen som biståndets aktörer och vi värnar den breda enighet och uppslutning som rått om det svenska biståndet.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat