Go to main navigation
Seema Shah, expert valprocesser, International IDEA
Cajsa Collin, kommunikatör, International IDEA

Foto: IDEA

DEBATT

Mer bistånd måste gå till media

Trots att en fri och granskande media är viktig för ett lands demokratiska utveckling går bara en bråkdel av de miljarder, som västvärlden lägger på demokratibistånd, till mediestöd och kompetensutveckling. Det skriver Internationella IDEA:s expert på valprocesser, Seema Shah, och kommunikatör Cajsa Collin. De menar bland annat att mer bistånd bör gå till utbildning av nationella och lokala medieorganisationer i utvecklingsländer.

Massmedia spelar utan tvekan en avgörande roll i den demokratiska processen. Studier visar på samband mellan en aktiv lokal press och ökat valdetagande. Utan en väl fungerande media är det svårt för invånare att fatta informerade beslut om vilka de vill ska representera dem.

Det finns gott om exempel på vilka förödande konsekvenser en onyanserad och felaktig debatt i media kan ha, som efter valet i Kenya 2007. Då eldade den infekterade tonen på lokala radiostationer på den våldsvåg som slutade med att fler än 1 000 personer dog och, enligt vissa rapporter, tvingade en kvarts miljon människor på flykt.

Media spelar flera olika roller i den demokratiska processen, framförallt i samband med demokratiska val. Den granskar makthavare, informerar väljarkåren, sprider politiska budskap, analyserar fakta och fungerar som forum för en politisk debatt.

Trots att fri och granskande media har en sån viktig roll för den demokratiska utvecklingen i ett land går endast en bråkdel av de biståndsmiljarder, som västvärlden varje år lägger på demokratistöd, till direkt mediestöd och kompetensutveckling. Och det stöd som ges är ofta kortsiktigt, spretigt och ges oftast i samband med val.

Det saknas inom biståndet ett helhetstänk och kontinuerligt arbete med att utveckla en kompetent och fri media. Förklaringarna är flera.

Dels finns det en tanke att media kan och ska reglera sig själv. Något som fungerar i etablerade demokratier där man har en tradition av fri och stark massmedia, men som kanske inte är lika självklart i länder där demokratin fortfarande är ung och media kanske tidigare endast fungerat som megafon åt en auktoritär regim.

Eftersom media har så många funktioner att fylla kan det vara svårt att identifiera vilken typ av insatser som bör sättas in och resultatet av insatserna svåra att mäta. Dessutom finns det en rädsla inom både biståndsvärlden, och ofta även i de länder som tar emot bistånd, för att medieuppmärksamhet i princip alltid är negativ. För biståndsgivarna kan det lokala medieklimatet även vara ett politiskt minfält där stöd till regim- eller oppositionsvänliga mediaorganisationer kan skapa problem.

Som biståndsgivare kan det vara lättare att helt enkelt inte lägga sig i, men i dagens alltmer medieberoende samhällen fungerar en sådan inställning inte i längden. Exempel visar att det finns stora fördelar med att inkludera media mer i demokratistödet.

I Kambodja är över hälften av befolkningen under 24 år och sedan demokratiska val infördes på 1990-talet har valdetagandet sjunkit kraftigt. Sverige har, via Sida, stött projektet Loy9 med cirka sju miljarder kronor. Genom projektet lyckades man nå ut till unga kambodjaner som tidigare inte visat något större intresse för politik. Man använde sig av riktade TV- och radioprogram och sociala medier.

Av dem som var med och utvärderade Loy9 sa 98 procent att de kände sig mer uppmuntrade och bättre utrustade att uttrycka sina åsikter och att delta i den politiska debatten. Om det påerkade oppositionens framgångar i valet 2013 är svårt att säga, men valresultatet tvingade regerande Cambodian People´s Party (CPP) till förhandlingsbordet för första gången sedan 1990-talet.

International IDEA publicerade nyligen rapporten Media Assistance and Elections: Toward an Integrated Approach där vi ger flera rekommendationer på hur man kan öka stödet till media i utvecklingsländer. Bland annat handlar det som att ge utbildning till nationella och lokala medieorganisaationer, för att på så sätt få en opartisk, välinformerad och hälsosampolitisk debatt.

I många unga demokratier finns också ett stort behov av att stödja dialog mellan media och till exempel valkommissioner och politiska partier.

Seema Shah, expert valprocesser, International IDEA
Cajsa Collin, kommunikatör, International IDEA