Go to main navigation
Lisa Sjöblom

Lisa Sjöblom

Foto: Forum Syd

DEBATT

Mineraler bidrar till väpnade konflikter

Mobiltelefoner innehåller mineraler som bidrar till att förvärra brutala konflikter och skapa ett stort lidande för människor i många länder. Sverige bör driva att företag som importerar mineraler ska redovisa var dessa kommer ifrån. Det skriver Forums Syds generalsekreterare Lisa Sjöblom.

Rika mineralfyndigheter borde vara en väg till utveckling för länder i fattigdom. Istället har värdefulla mineraler länge utnyttjats av väpnade grupper för att finansiera krig och brutala konflikter. Flera av de länder som är rikast på naturresurser är också några av världens fattigaste länder.

När EU-kommissionen, Europaparlamentet och medlemsländerna nu förhandlar om en europeisk lagstiftning för att stoppa handeln med dessa så kallade konfliktmineraler, bör Sverige verka för att det blir en kraftfull och bindande lag. Det förhandlingsmandat som medlemsstaterna enats om är alltför svagt och riskerar att urvattna en sådan lag. Sverige bör driva att företag som importerar mineraler ska redovisa var dessa kommer ifrån och att det inte handlar om konfliktmineraler.

EU står för cirka 16 procent av världens import av de vanligaste konfliktmineralerna tenn, volfram, tantal och guld. Alla har vi bitar av dessa metaller i våra fickor eller på våra skrivbord, eftersom de finns i många vardagliga produkter idag, bland annat bärbara datorer, mobiltelefoner och andra elektronikprodukter. Men få är medvetna om att dessa mineraler skapar ett stort lidande för civilbefolkningen i många länder.

I exempelvis Demokratiska Republiken Kongo (DRC), Centralafrikanska Republiken och Colombia har handeln med mineraler bidragit till och förvärrat brutala konflikter som har fördrivit över 9,4 miljoner människor från sina hem och lett till allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter. I östra Kongo har krigsherrar och väpnade grupper tagit kontroll över många gruvor. I Colombia sker en del av gruvutvinningen illegalt och paramilitära grupper och gerillan skor sig på handeln med guld och andra mineraler.

Det är svårt att spåra mineralerna som importeras till EU. Därför måste det bli obligatoriskt för företagen att kontrollera sina leverantörer och rapportera detta enligt internationella riktlinjer. Men EU-kommissionen och medlemsländerna har föreslagit en lag som är frivillig och som enbart täcker import av de råa mineralerna. Då kommer man inte åt de metaller som ingår i importerade produkter.

Medlemsstaternas förslag underminerar det ledande internationella ramverket inom OECD, vilket EU tidigare har stött. EU skulle därmed hamna ett steg efter länder som exempelvis USA och Kina. Förslaget står också i direkt strid med att Europaparlamentet i maj förra året röstade för en starkare bindande lag.

Över 41 500 personer i 10 europeiska länder har skrivit under ett gemensamt upprop från organisationer i civila samhället, däribland Forum Syd, med krav på en bindande lagstiftning, som säkerställer att företagen handlar med mineraler på ett ansvarsfullt sätt.  Namninsamlingen överlämnades till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström i början på april.

Sverige bör nu aktivt verka för att få med sig övriga medlemsstater på en lag med obligatorisk certifiering av alla led i leverantörskedjan, som täcker importörer av både de råa mineralerna och produkter som innehåller metallerna. Detta är nödvändigt om EU ska bidra till att stoppa den förödande handeln med konfliktmineraler och få ett slut på konflikter som årligen skördar många människoliv i några av världens fattigaste länder.

  

Lisa Sjöblom