Go to main navigation
Moderaterna Sida
                        
Stina Lundgren (M)
Oppositionsråd, Botkyrka kommun 

Magdalena Schröder (M)                                
Riksdagsledamot Stockholms län

Stina Lundgren (M), oppositionsråd i Botkyrka kommun och Magdalena Schröder (M), riksdagsledamot i Stockholms län tycker att regeringens beslut att flytta Sida är plakatpolitik.

Foto: Pressbild

DEBATT

Moderaterna till regeringen: Tänk om kring flytten av Sida

Flytten av Sida till Botkyrka lär bli en kostsam och utdragen process. Stina Lundgren (M) och Magdalena Schröder (M) menar därför att regeringen nu måste släppa prestigen och tänka om.

Regeringen måste släppa prestigen i frågan om den ogenomtänkta utlokaliseringen av Sida till Botkyrka och konstatera att prislappen helt enkelt blir för hög. Både skattemedel och viktiga myndigheter måste behandlas med större respekt. För att få ett mer sammanhållet Sverige borde den rödgröna regeringen istället genomföra ett grundligt förarbete för att veta var det är möjligt att realisera flytten av myndigheter.

Den rödgröna regeringen aviserade i januari 2018 att ett antal myndigheter skulle utlokaliseras för att bli av med ”Stockholmsfixeringen” och för att hela Sverige ska leva. En av myndigheterna som skulle utlokaliseras var Sida vars huvudkontor ska flytta bara några kilometer från Vallhallavägen till Botkyrka. Först efter att man har fattat beslutet om att flytta myndigheten genomförs en första konsekvensanalys som visar att flytten kommer bli både långdragen och dyr. En av anledningarna till detta är att det inte finns en passande lokal för Sida i kommunen. Enligt uppgifter i media beräknas bara kostnaden för byggkonsulter uppgå till 8 miljoner kronor och den totala prislappen för flytten uppgå till hundratals miljoner kronor. Befintligt bestånd möter alltså inte Sidas behov utan nyproduktion måste till. 

Eftersom att regeringen bestämt har pekat ut att det är i just Botkyrka huvudkontoret ska ligga ger det väldigt starkt förhandlingsläge till de potentiella fastighetsägarna som kan komma att bli Sidas nya hyresvärd. Allt tyder också på att Sidas hyra kommer bli väsentligt mycket högre än vad den är i dag. Kombinationen att en ny fastighet måste byggas, att myndigheter endast får skriva 6 åriga hyreskontrakt och att regeringen uppenbarligen snabbt och godtyckligt kan besluta om ny lokalisering för myndigheten är risker en fastighetsägare kommer att ta höjd för och risken kommer också avspeglas i en högre hyra.

Ambitionen är god men utlokaliseringen av Sida når knappast målet utan är endast plakatpolitik och slöseri med skattebetalarnas pengar. Flytten kommer innebära i huvudsak en kostnad för skattebetalarna. För att få ett sammanhållet och levande Sverige behöver den rödgröna regeringen först genomföra ett grundligt förarbete för att veta att det man fattar beslut om är realiserbart och kommer ge de önskade effekterna. Men det är oansvarigt när politiker chansar sig fram och riskerar att slösa bort miljonbelopp av skattebetalarnas pengar. 

 

Magdalena Schröder (M)                                                                
Riksdagsledamot Stockholms län                                                  

Stina Lundgren (M)
Oppositionsråd, Botkyrka kommun