Go to main navigation
plan-collage.jpg

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige, och Tomas Agnemo, jämställdhetsrådgivare Plan International Sverige.

Foto: Plan International Sverige

debatt

Nätporr skapar globala utmaningar för ungas jämställdhet

Nätporr med inslag av extrem aggression och våld mot flickor och kvinnor finns i dag ett knapptryck bort i mobiltelefonen för världens unga. Pornografins skadliga inverkan och dess tillgänglighet för barn kräver omedelbara insatser globalt, skriver Plan International Sverige.

"Vi ser hur våldtäkterna mot flickor har ökat sedan pojkar och män fick obegränsad tillgång till pornografi i sina mobiltelefoner". Det här varnade våra kollegor på Plan International i Kambodja för redan 2012. Sedan dess har problematiken snarast ökat.

I dag är det inte bara äldre släktingar och kompisar som för över normer och värderingar till unga. I allt större utsträckning påverkas barn och unga världen över också av den bild som förmedlas över internet vilket ger oss globala och gränslösa utmaningar i jämställdhetsarbetet.

Porr i var ungdoms bakficka

Pornografi och reklam, som står för raka motsatsen till flickors och kvinnors egenmakt, finns snart i var ungdoms bakficka. Vi måste därför fortsätta att säkerställa att digital media inte förstärker negativa könsstereotyper, objektifiering och sexualisering av flickor och kvinnor.

Pornografin ger ofta en orealistisk bild av sex, med inslag av extrem aggression och våld mot flickor och kvinnor. Att exponeras för sådant i tidig ålder kan ha en djupgående skadlig påverkan på barn och unga och deras uppfattningar om sex och intimitet. I Australien har experter på barns hälsa exempelvis slagit fast att det växande antalet unga sexualförbrytare är nära kopplat till pornografin och att porrkonsumtion spelade in i samtliga fall där barn begått sexuella övergrepp mot andra barn.

Unga möter i stor grad samma innehåll i sina mobiler var de än bor. Även i USA, där Plan International nyligen intervjuade 1 000 amerikanska ungdomar mellan 10 och 19 år, fanns ett tydligt samband mellan att som pojke ha exponerats för pornografi och att vara negativ till jämställdhet. Hela 26 procent av tonårspojkarna i den amerikanska undersökningen uppgav att de ofta tittar på nätporr.

Var fjärde pojke porrsurfar dagligen

Svensk forskning från Barnafrid visar på en liknande trend – en snabbt växande grupp pojkar (var fjärde) porrsurfar dagligen. Forskarna menar att porren påverkar ungdomar, inte minst då den förmedlar motsatt budskap till att sex ska vara baserat på samtycke, respekt och gemensam njutning.

En av lösningarna är att sex- och samlevnadsundervisningen lägger större fokus på jämställdhet och våldsprevention och tar hänsyn till att porren i många fall är unga pojkars mest tillgängliga informationskälla när det gäller sex.

I Storbritannien kampanjar Plan International för att porrens påverkan och skadeverkningar ska tas upp i undervisningen efter att studier även där visat att varannan pojke anser att pornografi är "realistiskt" och vill testa det de ser i verkligheten. Samma studie visade att pojkar i högre grad än flickor uppger att nätporren lär dem om könsroller kopplade till sex.

Sverige kan lära av omvärlden

Här i Sverige beordrade regeringen förra året Skolverket att se till att det porrkritiska perspektivet stärks i sex- och samlevnadsundervisningen. Men jämställdhetsarbetet måste ske på många fler arenor, och här kan Sverige lära av goda exempel från andra delar av världen.

Vi vet att unga, särskilt tjejer, vill och försöker arbeta för jämställdhet men möter starkt motstånd. Därför stöttar Plan International barn och unga i 34 låg- och medelinkomstländer i deras kamp för jämställdhet. I vårt program Champions of Change får tjejer och killar verktyg och strategier för att ifrågasätta och gå utanför skadliga och förtryckande normer. De utbildas kring teman som våld, sexualitet, könsroller och relationer. Tjejerna fokuserar mer på makt och rättigheter och killarna engageras i arbetet mot våld och för jämställdhet. En delkurs handlar särskilt om unga HBTQ-personers rättigheter.

De unga vidareutbildar sedan själva, med vårt stöd, familj och vänner samt driver frågorna vidare i sin vardag. Sakta men säkert skapas en rörelse. Vi räknar med att om två år ha stöttat 100 000 unga förändringsaktörer och nått sammanlagt en miljon barn och unga med detta program.

Saknas nationell mobilisering

Champions of Change är ett ambitiöst och långsiktigt arbete som Sverige kan inspireras av. I dag gör enskilda svenska kommuner, skolor och föreningar ett outtröttligt arbete på lokal och regional nivå för att stärka flickor och engagera pojkar i jämställdhetsarbetet, men det saknas en nationell mobilisering som möter de nya utmaningar vi står inför.

Plan International menar också att pornografins skadliga inverkan och dess tillgänglighet för barn måste erkännas som en betydande global fråga som kräver omedelbara insatser – överallt! För oss är det viktigt att alla barn och unga får växa upp fria från begränsande könsnormer och könsbaserat våld. Jämställdhet är avgörande för att uppnå en hållbar värld och arbetet måste börja tidigt.

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige
Tomas Agnemo, jämställdhetsrådgivare Plan International Sverige