Go to main navigation

REPLIK

”Ockupationen är kärnfrågan”

Det är ockupationen som är kärnfrågan – inget land i världen anser att Marocko har rätt till Västsahara. Med de orden avslutar Lena Thunberg debatten om det uteblivna erkännandet av Västsahara – för den här gången.

Det är människorna i regionen som ska fatta de avgörande besluten om vilken framtid de vill ha, skriver Magnus Norell i en replik i Omvärlden. Det håller jag verkligen med om.

Problemet är att västsaharierna har berövats möjligheten till ett sådant beslutsfattande i 40 år, eftersom stora delar av Västsahara är ockuperat av Marocko.

Inget land i världen anser att Marocko har rätt till Västsahara. Internationella domstolen i Haag förklarade redan 1975 att Marocko inte har rätt till Västsahara. Sedan 25 år tillbaka har FN försökt att genomföra en folkomröstning om självständighet för Västsahara. Marocko har saboterat folkomröstningen och vägrar nu att acceptera ett självständigt Västsahara.

En av konsekvenserna är att cirka 160 000 västsaharier har bott i flyktingläger i Algeriet i 40 år. En ny generation frustrerade ungdomar, väl medvetna om sina rättigheter, växer upp i lägren 

Polisario har vädjat till omvärlden om diplomatiskt och politiskt stöd för sin folkrättsliga kamp och därmed för ökad stabilitet i regionen.

Marockos ockupation av Västsahara måste upphöra! Men detta nämner inte Magnus Norell med ett ord. Det är ockupationen som är kärnfrågan, inte en rapport om upphittade varor på en marknad från 2007, som EU lämnat utan åtgärd.

Det är Marocko som är boven i detta ändlösa och orättfärdiga drama – inte västsahariernas representant Polisario. 

Lena Thunberg