Go to main navigation

debatt

Öppet brev till Sveriges regering:

"Stöd vidare utredning av omständigheterna kring Dag Hammarskjölds och 15 andra personers död". Det skriver bland andra KG Hammar, Henning Mankell och OmVärldens Anki Wood i ett öppet brev till regeringen.

Vi 24 undertecknade välkomnar varmt Regeringens offentliga ställningstagande att ställa sig bakom kravet på vidare utredning av omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död. Personligheter från 17 länder (många av dem tidigare höga FN-tjänstemän och ledande akademiker) riktade i en appell den 17 november en uppmaning till FN:s medlemsstater att besluta om ytterligare utredning av omständigheterna kring flygkatastrofen i Ndola den 17/18 september 1961 då Dag Hammarskjöld och 15 andra personer omkom. FN:s generalförsamling kommer den 15 december att överväga en rapport som en oberoende Hammarskjöldkommission lagt fram. Kommissionen påtog sig under 2012/13 förnyade ansträngningar att söka trovärdiga ytterligare bevis rörande omständigheterna vid denna tragedi.

Rapporten skrevs av fyra framstående och respekterade avgångna jurister från Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Sydafrika som arbetade frivilligt och oberoende av nationella och finansiella intressen. Rapportens slutsats är att saken föranleder ytterligare och fullständigare utredning. Generalsekreterare Ban Ki-moon förklarade i mars i år, i samband med att han delade med sig av kommissionens betänkande ”Dag Hammarskjölds oförlikneliga insatser och offer liksom hans arv inom och bortom Förenta Nationerna tvingar oss att söka hela sanningen om de omständigheter som ledde till hans och de personers som ingick i hans uppvaktning tragiska död.

Den internationella appellen, vars undertecknare inkluderar Martti Ahtisaari och Lakhdar Brahimi, båda för övrigt talare vid den årliga, prestigefyllda Dag Hammarskjöldföreläsningen i Uppsala, tillkännager:” Vi är skyldiga de omkomna, deras familjer och släktingar, och även världssamfundet att göra alla ansträngningar att finna sanningen. Till dem som hävdar att det vore slöseri att se över sådana händelser ur historien vill vi säga att den orättvisa som upplevdes dåförtiden fortfarande ger genljud idag.”

Som stöd till detta internationella initiativ ser med glädje vi undertecknade svenska medborgare till vår regering att ta på sig en ledande roll när det gäller att åstadkomma ytterligare ansträngningar för att finna sanningen. Vi upplever starkt att Sverige har en etisk förpliktelse att visa sitt folk och hela världen att vi är angelägna om att klarlägga så mycket som möjligt om vad som hände vid Ndola, men också för att understryka vår solidaritet och sympati med de svenskar och personer av andra nationaliteter som varje år riskerar och in många fall offrar sina liv i Förenta Nationernas tjänst och för de fredsideal Dag Hammarskjöld representerar.

Vi välkomnar att Sveriges regering kommer att använda sitt inflytande för att försäkra sig om att FN:s medlemsstater svarar upp mot generalsekreterarens appell om frisläppande av ”all relevant documentation”. ”Det kan finnas ytterligare nya bevis” sade generalsekreteraren, ”som av säkerhetsskäl varit och fortfarande är hemligstämplade av flera regeringar ännu 50 år efter händelsen. Jag hoppas att Generalförsamlingen uppmuntrar medlemsstaterna, med tanke på att så lång tid har förflutit, att offentliggöra alla relevanta uppteckningar i deras ägo och i enlighet med respektive nationell lagstiftning.”

Vi hoppas och tror att en svensk ledande roll kommer att samla brett stöd bland andra medlemsstater och gagna vår säkerhetsrådskandidatur. Vi är säkra på att det svenska ställningstagandet kommer att ge upphov till starkt stöd bland svenskar som vi själva. Dag Hammarskjölds namn har fortfarande, och med rätta, en stark lyskraft.

 

Undertecknade:

 

Lasse Berg

Författare

 

Ove Bring

Professor emeritus i folkrätt

 

Terry Carlbom

Tidigare International Secretary, International PEN, London

 

Marika Griehsel 

Journalist och dokumentärfilmsregissör

 

Bengt Gustafsson

Professor emeritus, Uppsala universitet

 

KG Hammar

Ärkebiskop emeritus i Svenska kyrkan

 

Anders Hellberg

Journalist och författare

 

Göran Hyden

Professor emeritus, styrelseordförande i Dag Hammarskjölds minnesfond 2005-08

 

Christer Jönsson

Professor emeritus, Lunds universitet

 

Birgitta Karlström Dorph

Ambassadör

 

Henning Mankell

Författare

 

Henning Melber

F.d. verksamhetschef vid Dag Hammarskjölds minnesfond

 

Thandika Mkandawire

Professor and Chair, African Development, London School of Economics and Political Science

 

Peter Nobel

F.d. generalsekreterare I Svenska Röda Korset

 

Jan Axel Nordlander

Sveriges f.d. ambassadör för mänskliga rättigheter

 

Alex Obote-Odora

Tidigare Chief of Appeals and Legal Advisory Division/Office of the Prosecution, United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda

 

Stina Oscarson

Regissör och fri skribent

 

Rolf Rembe

Tidigare General Secretary of the International Federation of Actors (FIA)

 

Sten Rylander

Ambassadör, författare och ordförande i Forum Syd

 

Pierre Schori

Tidigare kabinettssekreterare, biståndsminister och chef för Sveriges FN-representation i New York.

 

Peter Wallensteen

Professor, freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och University of Notre Dame

 

Peter Weiderud

Förbundsordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

 

Anki Wood

Chefredaktör OmVärlden

 

Pål Wrange

Professor i folkrätt, Stockholms