Go to main navigation
Luis Larrea

Foto: Åse Bengtsson Helin

debatt

Slutreplik: samarbete måste bygga på dialog om grundläggande frågor

Dialog om grundläggande frågor som demokrati och mänskliga rättigheter måste integreras i samtliga biståndsformer. Därför tycker jag att det är missvisande när rapporten föreslår undanta budgetstödet från denna dialog, skriver Luis Larrea i en slutreplik om budgetstöd.

Förs och främst vill jag tacka Karl-Anders Larsson för hans synpunkter. Mina kommentarer bygger på att EBA-rapporten rekommenderar att givarna inte ska använda budgetstödet för att påverka politisk styrning och att dialog om demokrati och mänskliga rättigheter bör föras separat från dialogen från budgetstöd (s. 10).

Jag håller med Karl-Anders om att allt samarbete måste bygga på en dialog om grundläggande frågor och att budgetstödet inte bör ses isolerat och kortsiktigt, utan som en biståndform bland andra. Därför tycker jag att frågor om demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och konflikt ska vara en del av budgetstödet. Däremot håller jag inte med när Karl-Anders Larsson skriver att denna dialog inte ska fokusera på ett speciellt program eller en speciell biståndform. Jag tycker att dialogen om grundläggande frågor ska integreras i samtliga biståndsformer. Därför tycker jag att det är missvisande när rapporten föreslår undanta budgetstödet från denna dialog.

Att givarna ställer krav på grundläggande frågor kan inte betraktas som missbruk eller missförstånd. Däremot missbrukas budgetstöd när mottagarländerna använder det för att manipulera människor som lever i fattigdom. Budgetstödet, som en biståndsform bland andra, måste bidra till att mottagarländerna främjar grundläggande frågor. Det är missvisande att analysera en biståndform isolerat från andra biståndformer, precis som det är kontraproduktivt att isolera själva biståndet från andra frågor som handel, skatteflykt eller korruption. Det ska identifiera synergieffekter som förekommer mellan olika biståndsformer, t.ex. hur andra biståndsformer kompletterar budgetstödet eller om hur budgetstödet kompletterar program eller projekt.

När jag nämnde att budgetstöd lätt kan gömmas undan menade jag från människor som lever i fattigdom. Det är självklart att budgetstöd är det den mest synliga formen av bistånd och det följs upp av givare och tjänstemän inom Finansdepartament. Men det saknas kunskap och kapacitet hos människor som lever i fattigdom, inte bara för att följa upp budgetstödet, utan för att kräva att medel används på ett korrekt sätt. I mottagarländerna finns det t.ex. lagar som kräver att borgmästare ska presentera den årliga budgetplanen, vilken godkänns i medborgarnas närvaro. Merborgarna får ingen särskild information i förväg och borgmästarna kan ändra planen när de vill utan att konsultera medborgarna. Det finns exempel på att budgetstödet medfört ökade budgetutgifter och i vissa fall lett till ökade skatteintäkter, men frågan om mottagarländerna har investerat i dessa områden som tidigare finansierats av budgetstödet, är fortfarande obesvarad. Det handlar inte bara om budgetutgifter utan framför allt investeringar i särskilda områden som kräver politisk vilja. Därför bör dialog om grundläggande frågor vara en del av budgetstödet.

Jag håller med om att budgetstödet inte ska lösa alla problem och att den inte ska användas för att uppnå samtliga mål, men den ska vara en del av biståndsformerna. Fattigdom är inte bara brist på pengar eller andra resurser, utan brist på makt, möjligheter, rätt att välja, rätt att yttra sig och mänsklig säkerhet.

Luis Larrea