Go to main navigation
Sofia Arkelsten

Sofia Arkelsten.

Foto: Fredrik Wennerlund

Replik: Samsyn i biståndet kräver samtal

Allianspartierna vill skrota regeringens nya policyramverk för biståndet och Isabella Lövin anklagar Alliansen för att bedriva "sandlådepolitik". Sofia Arkelsten (M) menar att samsyn är möjligt om det lämnas utrymme för samtal. 

Med förvåning noterar jag att biståndsminister Lövin går till attack mot Alliansen i frågan om hur biståndet ska styras. Ett biståndspolitiskt ramverk föreslås ersätta den biståndspolitiska plattformen - och det kan vara bra. Men då måste det vara en fullgod ersättning som bidrar till att uppnå målet med biståndet.

Det är den nuvarande regeringens uppdrag att se till att få stöd för sin politik i riksdagen. Det är en utmaning i det parlamentariska läget för en så svag minoritetsregering som regeringen Löfven. Och det är uppenbarligen särskilt utmanande för biståndsminister Lövin som inte heller har någon erfarenhet av Sveriges riksdag.

Det är inte omöjligt att finna samsyn. Ett bra sätt att hitta riktigt bred samsyn, alltså även med Alliansen och inte bara med S, V och Mp, är att exempelvis bjuda in till samtal. Ett annat bra sätt att få politiskt stöd är att brett, tillsammans med Alliansen, komma överens om sånt som viktiga principer och grunderna för hur biståndspolitiken ska styras. På så sätt får vi en politik som håller över tid. Det hade ju varit rimligt. Särskilt också med tanke på den kritik som nuvarande regering fått vad gäller ryckigheten och oförutsägbarheten i biståndet efter allt sitt budgettrixande och de stora avräkningarna.

Ett ganska dåligt sätt att söka samsyn är att skriva ihop en produkt som inte håller måttet och sen attackera Alliansen för att vi reserverar oss. Regeringen hade alla möjligheter att uppdatera plattformen med hållbarhetsmålen och leverera ett brett förankrat förslag till Sveriges riksdag. Nu blev det inte så. Svenskt bistånd förtjänar bättre. Därför jobbar jag för en ny regering.

Sofia Arkelsten (M), riksdagsledamot, Utrikesutskottet