Go to main navigation
ulrika-modeer.jpg

debatt

Replik: Sverige mycket aktiva på Kuba

Erik Jennische kritiserar i Omvärlden den 7 april svenskt utvecklingssamarbete med Kuba för att vara passivt. Jag hävdar att Sverige är mycket aktivt. Det skriver Ulrika Modéer, statssekreterare för Isabella Lövin.

Erik Jennische kritiserar svenskt utvecklingssamarbete med Kuba för att vara passivt. Jag hävdar att Sverige är mycket aktivt, både i sin politiska dialog med landet och i utformandet av ett relevant och verkningsfullt utvecklingssamarbete.

Respekt för och utkrävande av civila och politiska rättigheter är en hörnsten i svensk utrikespolitik liksom i utvecklingssamarbetet, även med Kuba. Den nya strategin för utvecklingssamarbete som antogs i september har främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter som huvudsaklig inriktning. Det är också något som regeringen framför i vår politiska dialog med landet, nu senast när jag besökte Kuba i mars.

Jag tar med mig en blandad bild hem från min resa. Sett i ett längre tidsperspektiv är det på många sätt ett land i förändring, med försiktiga ekonomiska reformer och en viss öppning mot omvärlden. Utrymmet för samhällsdebatt har också ökat något över tid. En allt större tillgång till internet, om än från en mycket låg nivå, och alternativa medier bidrar till detta.

Samtidigt delar vi Civil Rights Defenders oro för tendenser den senaste tiden på minskat utrymme för det civila samhällets möjligheter att verka i landet. Denna oro har jag också vid flera tillfällen framfört i en rak dialog med kubanska företrädare. Vi kommer att fortsätta att nära följa hur den frågan utvecklar sig.

Vi är även bekymrade över takten i reformprocessen. Politiska och ekonomiska reformer är avgörande för att Kuba ska kunna utvecklas.

Det är mot den här samlade bilden som Sverige och det svenska utvecklingssamarbetet både ska stödja den pågående moderniseringsprocessen i landet och bidra till stärkt demokrati och jämställdhet samt främja respekten för mänskliga rättigheter. Förändringsaktörer finns på många nivåer i samhället och dessa kan stödjas på olika sätt. I dag finns påbörjade samarbeten och utbyten inom flera sektorer, till exempel decentralisering i förvaltningen och en modernisering av ekonomiska institutioner.

Det finns uttalade önskemål från Kuba att ta del av svenska samhällslösningar och det är en vilja vi tar fasta på, då vi tror att Sverige kan ge viktiga bidrag till samhällsutvecklingen i Kuba.

Ulrika Modéer, statssekreterare