Go to main navigation
Anna Sjöblom, Läkare utan gränser

Anna Sjöblom, Läkare utan gränser.

DEBATT

Tre förslag till en bättre biståndsdebatt i Almedalen nästa år

Bjud in oliktänkare och publik. Och få med fler politiker i samtalet. Det är några av sakerna som står på önskelistan när Anna Sjöblom från Läkare utan gränser summerar årets Almedalsvecka och ser fram emot nästa.

Det är några dagar kvar på Almedalsveckan men peaken har definitivt redan passerats och allt fler lämnar ön. Sverige i Världen scenen stängde igår kväll och idag finns ”endast” 200 seminarier i kalendariet, jämfört med gårdagens 800.

Själv är jag på Almedalen för tredje gången och snart på väg härifrån. Läkare Utan gränser har inga egna stora event men vi har passat på att diskutera humanitära frågor tillsammans med andra och medverkat på evenemang organiserade av andra aktörer.

Vi har också bjudit in alla som velat prata med oss till filtmöten i Almedalsparken. Där har vi berättat om ebolautbrottet som långt ifrån är över, om primärvårdsarbete på landsbygden i Kongo-Kinshasa och tuberkulosvård på Papua nya Guinea. Och jag har också lyssnat på många, mycket intressanta samtal.

En av höjdpunkterna var diskussionen hos Rädda Barnen om Sveriges nya Syrienstrategi. Om svårigheterna att mitt under brinnande krig och nästintill hopplösa situation försöka tänka långsiktigt med resultatmål för att inte förvärra situationen ytterligare. Det handlade också om de enorma humanitära utmaningarna och vikten att hålla isär utvecklingsbistånd och humanitära insatser då den senare ju vilar på helt andra principer.

En annan intressant diskussion var den om feministisk utrikespolitik i kriser. Det är tydligt att det finns en del att fundera på där. Röda Korset var tydliga med att de humanitära principerna måste försvaras och att det humanitära biståndet aldrig får komma med en politisk agenda.

De humanitära frågorna och biståndspolitik kommer nog aldrig få en framträdande plats här i Almedalen, men det är viktigt att de har en plats.

Av denna anledning har jag gjort en egen liten önskelista inför nästa sommar:

  • Våga bjuda in de som tänker annorlunda. Det har varit ganska många paneler som har varit rörande överens om ett ämnes relevans, problemformulering och till och med om lösningarna. Alla har att vinna på att våga utmana och bli utmanade lite oftare. Nog finns det skiljelinjer mellan olika synsätt i biståndsfrågorna.

  • Släpp in publiken mer. Jag vet inte om detta är en trend i Almedalen i stort men tar bort en viktig dimension av denna mötesplats. Speciellt med tanke på punkten ovan.

  • Fler politiker i samtalet. Biståndsministern har arbetat flitigt de här dagarna. Men jag ser gärna fler politiker på banan och inte bara i sina hjärtefrågor.  

Anna Sjöblom, Medicinsk humanitär rådgivare, 
Läkare utan gränser