Go to main navigation
debatthandinhand.jpg

Johanna Ragnartz, VD Håll Sverige Rent och Richard Nordström, Generalsekreterare Hand in Hand Sweden.

Foto: Håll Sverige rent+ Hand in Hand

DEBATT

Satsningar på lokal nivå krävs för att stoppa global nedskräpning

Med gemensamma krafter kan vi stoppa den globala nedskräpningen, skriver Johanna Ragnartz, Håll Sverige Rent och Richard Nordström, Hand in Hand Sweden och lyfter bland annat fram vikten av att utbilda lokala politiker och tjänstemän i sophantering.

Global nedskräpning är idag ett snabbt växande problem och plast är det vanligaste skräpet i alla världens hav. 5-13 miljoner ton plast hamnar i våra hav varje år. Det betyder att upp mot fem procent av det plastavfall som årligen genereras på jorden hamnar i havet! Haven håller på att förvandlas till stora soptippar och eftersom ingen har ansvar för att städa haven ökar mängderna för varje år som går.

Plast som hamnat i havet försvinner inte – plastskräp fragmenteras till mindre och mindre bitar och blir så småningom till så kallad mikroplast, som finns kvar i haven i hundratals, kanske tusentals år. Skräp i havet har inga gränser, det drabbar alla. Det är ett problem som vi måste lösa tillsammans. Många länder har förstått att det är allvar, och tar nu krafttag med förbud mot olika plastartiklar som plastpåsar och engångsbestick av plast.

Men det räcker inte. Vi behöver fler initiativ på lokal nivå och lyfta fram goda exempel på framgångsrika miljöprojekt som kan multipliceras för att förhindra en global miljökatastrof!

Låt oss ta ett exempel, Indien, ett land där miljöutmaningarna idag är gigantiska och 90 procent av allt avfall beräknas hamna på öppna soptippar eller direkt på gatan, utan några system för avfallshantering och återvinning. Med en befolkning på 1,3 miljarder människor blir det stora volymer avfall som orsakar både miljö- och sanitära problem och spridning av sjukdomar! För att komma till rätta med dessa problem krävs stora lokala satsningar på infrastruktur så att avfallet som genereras tas omhand på ett hållbart sätt. Detta kräver stort engagemang från lokalpolitiker och beslutsfattare och ett omfattande upplysningsarbete som leder till att människor ändrar sitt beteende både vad gäller avfallshantering och återvinning.

Miljöprojektet Recycle for Life i södra Indien. Foto: Richard Lewisohn

Med utgångspunkt från denna situation har Hand in Hand och Håll Sverige Rent tillsammans genomfört miljöprojektet Recycle for Life, finansierat av Svenska Postkodlotteriet, i delstaten Tamil Nadu i södra Indien. I denna delstat är miljöproblemen omfattande och varje dag genereras över 40 000 ton avfall – där det mesta hamnar direkt på gatan! Projektet som genomfördes mellan 2014-2017 med målsättningen att förbättra miljösituationen i Tamil Nadu kombinerade fattigdomsbekämpning och miljöförbättring – två grundläggande komponenter för att uppnå hållbara livsvillkor för utsatta människor.

I ett första steg utbildades tjänstemän och politiker från 11 utvalda kommuner i miljökunskap, så att de nu kan planera och genomföra hållbara system för återvinning och avfallshantering i respektive kommun. I ett andra steg genomfördes informationskampanjen 100 % Source Segregation Initiative för att en bredare allmänhet skulle få ökad kunskap om vikten att ta hand om sitt avfall på ett hållbart sätt – vilket idag innebär att fler än 5 000 hushåll i Tamil Nadu har börjat källsortera!

Att aktivt arbeta med miljöfrågor genererar också nya möjligheter för entreprenörer att skapa små företag som genererar nya jobb. Ett exempel på detta är Hand in Hand-initiativet Green Friends, där Hand in Hand har utbildat lokala entreprenörer som arbetar med att samla in och återvinna avfall från hushåll och industrier runt om i Tamil Nadu. Recycle for Life projektet har blivit så framgångsrikt att det gett inspiration till att ett liknande projekt som nu genomförs i Kenya – men fler lokala satsningar på hållbara lösningar inom avfallshantering och återvinning måste genomföras!

Några viktiga satsningar för att minska den globala nedskräpningen:

  • skapa incitament för lokala beslutsfattare att bygga en fungerande infrastruktur för avfallet
  • utbilda lokala politiker och tjänstemän i återvinning och avfallshantering
  • genomföra kraftfulla informationskampanjer mot allmänheten

Genom kunskapsöverföring och utbildning kan vi med gemensamma krafter stoppa den globala nedskräpningen!

Johanna Ragnartz, VD Håll Sverige Rent

Richard Nordström, Generalsekreterare Hand in Hand Sweden