Go to main navigation
LisaAndersson.jpg

Lisa Andersson, nationalekonom på enheten för Migration and skills, OECD Development Centre

Foto: Privat

debatt

“Sida måste ta större hänsyn till migration och migranter”

En ny rapport från Delegationen för migrationsstudier, Delmi, slår fast att det måste bli lättare och billigare för världens migranter att skicka hem pengar till sina familjer och att de måste få större möjligheter att investera pengarna i produktiva verksamheter. Utvecklingspolitiken spelar här en stor roll, men den svenska biståndsmyndigheten Sida saknar migration som en uttalad del av sitt arbete, skriver Lisa Andersson, nationalekonom på OECD.

Dagens politiker behöver både möta migrationens utmaningar och ta till vara dess positiva möjligheter, såväl nationellt som globalt. Frågan är högaktuell då FN nyligen antagit nya utvecklingsmål, som bland annat ska underlätta välordnad, säker, laglig och ansvarsfull migration för att minska på ojämlikheter och bidra med positiva utvecklingseffekter.

I veckan håller det Globala forumet för migration och utveckling möte i Istanbul, i Turkiet. Representanter för de flesta av världens länder samlas på mötet. Samtidigt saknas migration som en uttalad del av Sidas utvecklingspolitik.

Det är hög tid att stärka migrationens roll inom utvecklingspolitiken. En möjlig åtgärd för att genomföra detta skulle vara att förstärka de positiva effekterna av remitteringar, det vill säga de pengar som migranter skickar till anhöriga i hemlandet.

Värdet av de remitteringar som i år skickas till utvecklingsländerna beräknas uppgå till närmare 440 miljarder dollar, vilket motsvarar en summa flera gånger större än världens totala bistånd. Forskning visar också att remitteringar har potential att lyfta människor ur fattigdom och bidra till utveckling på både kort och lång sikt i migranternas hemländer.

Medierapporteringen ger ofta intryck av att migranter nästan uteslutande tar sig till Europa och andra höginkomstländer. Så är dock inte fallet. Något fler, 82 miljoner människor, migrerar mellan låginkomstländer än från låginkomstländer till höginkomstländer. Detta illusteras i en nyligen publicerad rapport från Delegationen för migrationsstudier (Delmi), som undersökt vilka faktorer som påverkar migrationsmönster från låginkomstländer till länder i både nord och syd, samt vilken effekt remitteringar har för migranternas familjer i deras hemländer.

Rapporten, som bygger på intervjuer med familjemedlemmar i närmare 1300 hushåll i Etiopien, bekräftar bilden av att långt ifrån alla migranter flyttar till höginkomstländer. Rapporten visar att en knapp tredjedel av de etiopiska migranterna befinner sig i länder som tillhör Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), medan en majoritet av migranterna flyttat till Mellanöstern eller till andra länder i Afrika.

Resultaten i rapporten visar också att migranternas familjer i Etiopien själva upplever att de till följd av remitteringarna har fått en högre levnadsstandard. Däremot fann studien inte samma positiva effekt på hushållens produktiva investeringar, det vill säga investeringar som förväntas ge mer långsiktigt positiva effekter för ekonomin och utvecklingen i landet.

Dessa resultat tyder på att remitteringar har en positiv effekt för familjerna som tar emot dem, samtidigt som det finns potential att stärka remitteringarnas långsiktiga utvecklingseffekter. I rapporten föreslås två huvudsakliga åtgärder för att öka de positiva effekterna av migration och remitteringar. Det handlar dels om att möjliggöra för fler migranter att skicka hem pengar, och dels om att uppmuntra och öka möjligheterna till investeringar i mer produktiva verksamheter.

Mycket av senare års policydiskussion har handlat om de höga kostnaderna för att skicka remitteringar via officiella kanaler. I Afrika söder om Sahara är kostnaderna särskilt höga, runt 12 procent jämfört med runt 8 procent globalt. FN:s nya målsättning är att sänka kostnaderna till 3 procent. Lägre kostnader och enkel teknik för överföringar skulle kunna stimulera fler migranter att skicka remitteringar. Genom ett större fokus på migration i utvecklingspolitiken skulle dessa kostnader kunna minskas i en snabbare takt.

Politiken har också en viktig uppgift för att skapa förutsättningar för migranter och deras anhöriga att kunna använda dessa pengar på bästa sätt. Förbättrad tillgång till det finansiella systemet och till banktjänster kan underlätta sparande och stimulera investeringar. Detta kan ge långsiktiga positiva utvecklingseffekter.

Därför bör utvecklingspolitiken omfattas av åtgärder som ökar människors tillgång till finansiella system och banktjänster. Migration och remitteringar bör få en självklar plats i svenskt och internationellt utvecklingssamarbete.

Lisa Andersson, nationalekonom på enheten för Migration and skills, OECD Development Centre