Go to main navigation
Eva Johansson och Pia Engstrand

Eva Johansson, verksföreträdare för jämställdhet på Sida, och Pia Engstrand, verksföreträdare för hälsa och SRHR på Sida.

Foto: Sida

REPLIK

Sida: Vi osynliggör inte prostitutionen

Sida stödjer inte att begreppet sexarbete ska användas och anser inte heller att prostitution kan vara stärkande. Det skriver Eva Johansson och Pia Engstrand i en skarp replik till förra veckans debatt om prostitution.

I en debattartikel i OmVärlden den 20 februari påstås att Sida osynliggör prostitutionen. Vi hävdar det motsatta, att Sida arbetar för att stärka kvinnors rättigheter och hälsa genom att tydligt ta ställning för de mest utsatta.

Vårt arbete går ut på att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor, och kvinnor och män som befinner sig i prostitution tillhör ofta en av de mest ekonomiskt och socialt utsatta grupperna i samhället. Kvinnor och män som befinner sig i prostitution har ofta en betydligt sämre hälsa än övriga befolkningen, förekomsten av hiv är avsevärt mycket högre än i andra grupper och de utsätts ofta för omfattande våld. Att minska diskriminering och stigma är viktigt för att förbättra deras hälsa och möjligheter till utbildning och annan försörjning.

I debattartikeln skriver man att ”Sida öppnar upp för att prostitution kan beskrivas som ett arbete (sexarbete)”, men nej, Sida stödjer inte att detta begrepp ska användas.

I artikeln påstås att Sida anser att ”prostitution till och med kan vara stärkande för kvinnor”. Detta är förstås helt felaktigt. Sida ger inte stöd till organisationer som arbetar enbart med eller för målgruppen personer som befinner sig i prostitution. Däremot samarbetar Sida med både multilaterala organisationer (t ex UNWomen, UNFPA och UNAIDS) och civilsamhällesorganisationer i Syd som genom bredare insatser kring jämställdhet, mänskliga rättigheter, hälsa och SRHR, även når ut till kvinnor och män som befinner sig i prostitution med syfte att ta sig ur utsatthet och fattigdom. Detta sker genom en rad olika insatser: utbildning- och information, inkomstgenererande aktiviteter, förebyggande av våld, arbete med män och pojkar för förändringar av normer och värderingar, påverkansarbete för icke-diskriminerande lagstiftning och riktlinjer, bättre bemötande av polis och sjukvårdspersonal osv.

Att ta bort efterfrågan på att köpa sex samt att minska social och ekonomisk utsatthet för att säkerställa att människor inte hamnar i prostitution är självklara mål för alla jämställda samhällen. Sida verkar utifrån den verklighet som finns och arbetar för bättre levnadsvillkor, för de mest utsatta men detta tar tid - för att ändra normer, attityder och lagstiftning krävs långsiktiga strategier och envetet arbete.

Pia Engstrand, verksföreträdare för hälsa och SRHR på Sida

Eva Johansson, verksföreträdare för jämställdhet på Sida