Go to main navigation
Joachim Beijmo

Joachim Beijmo, kommunikationschef Sida.

Foto: Sida

REPLIK

Sida svarar på kritiken från Svenska Afghanistankommittén

Syftet med seminariet om 13 års bistånd i Afghanistan var inte att sprida en negativ bild av landet, skriver Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo i en replik till SAK:s Anna-Karin Johanssons debattartikel. 

Det är olyckligt om SAK uppfattar att Sida bidragit till att sprida en negativ bild av Afghanistan, vilket inte var vårt syfte med seminariet om resultatet av 13 års bistånd. Vår ambition var att bjuda in till öppen diskussion med olika åsikter, vilket vi ville signalera genom valet av rubrik. Och samtalet blev just det vi hade hoppats - ett tillfälle där både positiva och negativa erfarenheter lyftes fram.

Sida har ett fortlöpande uppdrag att kommunicera resultatet av alla våra insatser och det gör vi på en mängd olika sätt varav semiarieserien Development talks är ett. Ett annat är den information som finns på sida.se där den som vill kan läsa mer om allt det som det svenska biståndet till Afghanistan har bidragit till som till exempel att många fler barn idag går i skolan jämfört med 2001 och att kvinnors situation har förbättrats. En utveckling som även Sima Samar bekräftade på det aktuella seminariet.

Joachim Beijmo, kommunikationschef Sida.