Go to main navigation
elsa-hastad-vitryssland.jpg

Elsa Håstad, chef för Europa och Latinamerika på Sida, svarar på Östgruppens kritik av den svenska biståndspolitiken i Vitryssland.

Foto: U.S. Air Force photo/Master Sgt. Brian Bahret & Sida

REPLIK

Sida svarar på Östgruppens kritik av Vitryssland: ”Vi har olika grundsyn"

”Vi behöver fortsatt kritisk dialog med statliga institutioner för att kunna påverka utvecklingen i landet”, skriver Elsa Håstad, chef för Europa och Latinamerika, Sida, om Östgruppens kritik om biståndet till Vitryssland.

Martin Uggla, Östgruppen, kritiserar i en debattartikel den svenska biståndspolitiken i förhållande till Vitryssland.

Läs artikeln: "Var går anständighetens gräns i biståndspolitiken" här.

För det första vill vi framhålla hur bra och viktigt det är att det finns en svensk aktör som är engagerad och kunnig vad gäller Vitryssland, Östgruppens arbete hjälper oss i bevakningen av utvecklingen.
 
Samtidigt är det känt sedan tidigare att Sida och Östgruppen har olika grundsyn på hur samarbete med Vitryssland bör bedrivas. Sida anser att det är genom engagemang och dialog vi och våra samarbetspartners kan påverka, och på sikt bidra till reformer, öppenhet och att medborgarnas rättigheter tillgodoses.
 
Vi har ett uppdrag från regeringen att arbeta med förändringsaktörer; alltså individer och organisationer som vill utbyta kunskap, idéer och erfarenhet och som vill arbeta för en hållbar och rättvis utveckling med möjligheter att resa och göra sin röst hörd i världen. Det är människor som vill påverka och driva förändring! Vi vet att dessa individer finns i hela samhället och vårt uppdrag är inte att isolera, utan tvärtom att öppna upp för ett friare Europa.
 
Förutom samarbete med civilsamhället behöver vi ha en fortsatt kritisk dialog och viss samverkan med statliga institutioner för att ha möjlighet att påverka utvecklingen i landet. Vi är övertygade om att vårt över 20-åriga engagerade stöd har bidragit till att det idag finns ett starkare civilsamhälle i Vitryssland som dagligen arbetar med yttrandefrihet, med att minska våld mot kvinnor och för ett större miljöengagemang.
 
Vi kommer fortsätta att arbeta medvetet och strategiskt med val av partners och vi ser fram emot ett fortsatt samtal om Vitryssland.
 
Elsa Håstad, chef för Europa och Latinamerika, Sida