Go to main navigation
iPiccy-collage.jpg

Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande, och Leif Eriksson, kommundirektör i Botkyrka kommun, tror att Sidas flytt kan bidra till att motverka segregationen i Stockholmsområdet.

Foto: Botkyrka kommun

debatt

”Sidas flytt till Botkyrka är rätt signal”

Vi är medvetna om att en flytt av Sida innebär kostnader initialt, det finns alltid kostnader i att bygga samhällsutveckling. Men på sikt tjänar vi på ett sammanhållet samhälle med utjämnade skillnader, skriver kommunalrådet Ebba Östlin (S) och kommundirektören Leif Eriksson.

För cirka ett år sedan beslutade regeringen att biståndsmyndigheten Sida ska flytta sin verksamhet från Östermalm till Botkyrka. En flytt som från olika håll kritiserats och anses onödig alternativt för dyr. En konsekvensanalys är gjord av Sida och kommer att presenteras inom kort.

Vi i Botkyrka kommun är medvetna om att en flytt innebär kostnader initialt, det finns alltid kostnader i att bygga samhällsutveckling. Men på sikt tjänar vi på ett sammanhållet samhälle med utjämnade skillnader.

Läs mer: "Moderaterna till regeringen: tänk om kring flytten av Sida"

Långsiktig samhällsutveckling

Vi ser Sidas flytt från Östermalm till Botkyrka som ett en möjlighet att ta tillvara på den potentiella kraften som finns i alla delar av en storstadsregion. Det handlar om att bygga en större och mer långsiktig samhällsutveckling. Att flytta Sida till Botkyrka ser vi som en viktig signal.

Det är nog inte obekant för någon att Stockholmsregionen i dag är en segregerad region, som de flesta europeiska storstadsområden är. Några regiondelar är präglade av hushåll med goda inkomster, hög sysselsättning, hög utbildning och tillväxt av företag och jobb. I andra delar av länet råder motsatsen.

Om vissa kommundelar inte är med och får del av tillväxten, skapas mindre framtidstro och vilja att vara med i samhällsutvecklingen. Det kan inte vara lösningen för en tillväxtregion som Stockholm.

Region med hög tillväxt

Påpekas bör att det är kommunerna söder om Stockholm som i dagsläget står för den högsta tillväxten i regionen. Med sina 500 000 invånare är Södertörn den näst största aktören i Storstockholm och i Botkyrka är vi i en expansiv utveckling. Fram till 2024 ska 8 000 nya hem byggas. Äldre, unga och barnfamiljer, alla ska hitta ett hem som passar livssituation och plånbok.

Det betyder en större potentiell arbetsmarknad för bland annat Sida. Sidas etablering med 500 arbetsplatser handlar om att förstärka den utveckling som redan är igång.

Med en stor verksamhet som Sida kommer även andra etableringar i form av restauranger och företag runt omkring. Det bidrar till minskad segregation och en ökad trygghet i området. En närvarande stat, i form av en myndighet som Sida, på platser där den är svag bidrar till ett ökat förtroende och tillit för samhället. I förlängningen ett mer socialt hållbart Botkyrka och Stockholm.

Vi som kommun har tagit på oss ansvaret för att det ska bli en så bra flytt som möjligt för Sida. En flytt som både blir bra för myndighetens verksamhet och som bidrar till att skapa en sådan samhällsutveckling som vi alla vill se. Så låt oss lyfta blicken och sikta på de viktiga frågorna tillsammans.

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (S)

Leif Eriksson, kommundirektör i Botkyrka kommun