Go to main navigation
Annica_Sohlstrom.jpg

Foto: Forum Syd

Debatt

Skatteflykt är Almedalens viktigaste utvecklingsfråga

I juli röstar EU-parlamentet om land-för-land rapportering för att försvåra att investeringar som skulle kunna hjälpa fattiga istället placeras i skatteparadis. Trots det svenska engagemanget oroar sig Forum Syds generalsekreterare Annica Sohlström för att frågan inte tas på tillräckligt stort allvar. I Almedalen kräver hon offentliga ägarregister över företags verkliga ägare, land-för-land rapportering för alla företag i alla sektorer och att Sverige tar en mer aktiv roll i FN för att bekämpa skatteflykt.

Den svenska regeringen är engagerad och har vid ett flertal tillfällen lyft skatteflykt som en prioriterad fråga. Även Europaparlamentet har frågan högt på agendan, och ska i juli rösta igenom land-för-land rapportering som ingår i direktivet om ägarrättigheter.

Men trots initiativen från politik och näringsliv är de konkreta åtgärderna fortfarande få.  Vi känner stor oro för att ett av de viktigaste problemen för fattiga länders utveckling inte tas på allvar.

Kommer våra svenska Europaparlamentariker rösta ned förslaget och sätta käpparna i hjulet? Varför står inte Sverige på utvecklingsländernas sida om ett mellanstatligt skatteorgan under FN när de är dem vi ska stödja? Och när ska svenska storföretag inse att skatteflykt inte bara är en CSR-fråga utan en fråga som påverkar fattiga människor i de minst utvecklade länderna? Ansvaret vilar tungt på multinationella företage vars skatteflykt bland annat genom aggressiv skatteplanering utgör 60 procent av den totala kapitalflykten.

Skatteflykt är ett av vår tids största utvecklingshinder. Enorma belopp som hade kunnat finansiera vård, skola och infrastruktur i utvecklingsländer hamnar istället i slutna skatteparadis.  Vid utvecklingskonferensen i Addis Abeba i juli ingår Forum Syd i den svenska delegationen som representant för civilsamhället. Vi ser fram emot att se Sverige göra verklighet av sin uttalade ambition att vid förhandlingarna driva på i skatteflyktsfrågan.

Sverige är världsledande inom internationellt bistånd med ambitionen att bekämpa fattigdom och förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i utsatthet och förtryck. Men svenska biståndet motsvarar ändå bara en mycket liten del av det utvecklingsländerna går miste om i skatteintäkter. Över 160 miljarder dollar strömmar årligen ut ur länderna genom multinationella företags aggressiva skatteplanering och skatteparadis.

Forum Syd är på plats i Visby under Almedalsveckan för att diskutera skatteflykt med riksdagsledamöter, europaparlamentariker och företag. Vi kräver:

  • Offentliga ägarregister över de verkliga ägarna till företag. I nuläget finns anti-pengatvättsdirektivet från 2014 som kräver att EU-länder har ett register, men det är ändå helt upp till medlemsländerna att avgöra ifall dessa ska vara öppna och offentliga.

  • Land-land-rapportering för alla företag i alla sektorer. I nuläget finns rapportering för vissa sektorer men en fullständig rapportering med vinster och utgifter bör inrättas för varje land företag är verksam i.

  • Specifika strategier för skatteflykt inom PGU och att Sverige tar en aktiv roll inom FN. I höst ska handlingsplanerna för PGU vara klara och en strategi för skatteflykt måste skapas. Sverige måste även stå upp för utvecklingsländernas behov i FN för åtgärder mot skatteflykt.

Det finns företag som tar initiativ i rätt riktning, det välkomnar vi. Men vi vet också att ett vanligt motargument är en oro för att den administrativa bördan med öppna ägarregister och land-för-land rapportering ska öka för företagen och att investeringarna ska minska.  

Vi tror snarare att de föreslagna åtgärderna leder till kostnadseffektivitet och ger bättre underlag för investeringsbeslut. Partnerskapet är det nya, globala ledarskapet. Vi ser därför fram emot att diskutera hur Sveriges politiker och företag kan ta till effektiva åtgärder för ett av de viktigaste hindren för fattiga länders utveckling. Är regeringen beredd att gå från vackra ord till handling i skatteflyktsfrågan?

Annica Sohlström, generalsekreterare, Forum Syd