Go to main navigation
Lena.jpg

Foto: Lena Thunberg

debatt

Sveken mot västsaharierna fortsätter

Regeringen beslutade för ett år sedan att inte erkänna Västsahara – trots kongressbeslut hos de båda regeringspartierna. Denna u-sväng följs nu av ytterligare svek: Direktbiståndet till flyktinglägren i Algeriet upphör. Det skriver Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara.

Under många år har Sverige bidragit med främst matbistånd, de senaste åren konserverad makrill, ett välbehövligt och uppskattat proteintillskott.

I stället för direktstödet på cirka 10 miljoner via Praktisk Solidaritet, som har mångårig kunskap om förhållandena i flyktinglägren, ska under 2017 ett ospecificerat bistånd på 5 miljoner gå via ”FN-systemen”.

Sida har inför och efter beslutet inte haft någon direkt dialog med mottagarna Västsahariska Röda Halvmånen. Ingen diskussion om behoven i flyktinglägren har skett.

De västsahariska flyktinglägren är unika på många sätt. De är belägna i Algeriet men det är västsahariernas representant Polisario som organiserar lägren och Västsahariska Röda Halvmånen som har hand om bistånd från olika organisationer och länder, något som flyktingarna är totalt beroende av för sin överlevnad. Självförsörjning med mat är uteslutet, eftersom flyktingarna befinner sig mitt ute i Saharas öken. Här växer ingenting.

UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, finns på plats men det är alltså flyktingarna själva som organiserar sin tillvaro med bland annat fungerande skolsystem och sjukvård.

Cirka 165 000 västsahariska flyktingar har i 41 år bott i detta flyktingläger i Algeriet på grund av att FN:s säkerhetsråd inte förmått sätta kraft bakom alla sina hundratals resolutioner om västsahariernas rätt till avkolonisering och folkomröstning om Västsaharas självständighet. Frankrike hotar ständigt med veto.

Samtidigt har Marockos ockupation kunnat fortsätta, stölden av naturresurserna fisk och fosfat ökat och övergreppen mot västsaharier i ockuperat område eskalerat. Dessa övergrepp har FN-styrkan MINURSO inte ens rätt att rapportera om.

Nu utsätts västsaharierna för ytterligare svek från ett land som de själva betraktat som en äkta vän och försvarare av folkrätt och mänskliga rättigheter.

Lena Thunberg

Redaktör för tidskriften Västsahara