Go to main navigation
Martin Ängeby

Martin Ängeby.

Foto: privat

DEBATT

"Svenska biståndsorganisationer lämnar walk over till nazister"

Nazisters närvaro på och utanför årets upplaga av Bokmässan bidrog till minskat antal besökare och utställare. Att flera biståndsorganisationer valde att inte närvara upprör Martin Ängeby, generalsekreterare för Silc – Svenskt internationellt liberalt center.

Bokmässan i Göteborg med dess internationella torg är en av de bästa möjligheterna för svenska biståndsorganisationer att träffa människor ur den intresserade allmänheten. Ändå har antalet utställare på det internationella torget minskat under flera år. I tider där nazister öppet attackerar bokmässans existens så är det viktigt att biståndsorganisationer är på plats och försvarar internationalism, solidaritet och mänskliga rättigheter.

I biståndsorganisationernas uppdrag finns en viktig uppgift att informera det svenska samhället om utvecklingens drivkrafter, missförhållanden i världen och biståndets resultat. Det finns särskilda biståndsanslag för informationsarbete i Sverige. Dessa har varit ifrågasatta, och de svenska biståndsorganisationerna har med näbbar och klor försvarat rätten att få driva agenda i Sverige med biståndspengar. Därför blir det märkligt när samma organisationer lämnar walk over till nazister.

På årets bokmässa i Göteborg minskade antalet besökare drastiskt. Med tidningen Nya Tider som utställare var förhandsdiskussionerna allt annat än lustfyllda och andra utställare valde att inte närvara. I och med att Nordiska motståndsrörelsen gavs demonstrationstillstånd kom försnacket än mer att handla om kamp, och Göteborg var varken tryggt eller framkomligt under bokmässans viktigaste dag, lördagen. Antalet besökare minskade med upp till 35 procent. Nazisterna ställde sig i vägen för människors rätt att sprida och söka information.

Frånvaron av utställare på Internationella Torget var särskilt synlig. Med stor polisnärvaro och ordningsvakter i uniform på Internationella Torget var atmosfären inte densamma som tidigare år. Någon utställare spolierade stämningen ytterligare genom att ta plats med en demonstrativt kal och tom monter. Av de stora svenska biståndsorganisationerna saknades flera. Röda Korset var inte på plats, inte heller Rädda Barnen. Afrikagrupperna lyste med sin frånvaro. Pingstmissionen missionerade annorstädes. Olof Palmes Internationella Center hade ingen publik närvaro, och We Effect syntes inte heller till. Kvinna till Kvinna hade en kvinna på plats, men ingen monter. Civil Rights Defenders skyddade någon annanstans.

I Almedalen, där det är politiker och beslutsfattare som ska trakteras, syns fler av biståndsorganisationerna. Man umgås hellre med dem som sitter på skattekistorna än med vanliga bokliga Göteborgare.

Internationella Torget har fungerat som en mötesplats med liv och rörelse mellan utställare och besökare. Det har varit ett nätverk för organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Internationella Torget är en välkomnande och inkluderande plattform där människorättsfrågor och utveckling diskuteras och debatteras öppet.

Vi fristående biståndsorganisationer, tillsammans med UD och biståndsmyndigheterna, måste ta nya tag och stärka upp det Internationella Torget.  När Bokmässan attackeras är det ett angrepp på biståndsorganisationernas värderingar, och vi måste försvara oss. Sida måste se till att den finansiering som tillskjuts är långsiktig, de stora biståndsorganisationerna måste satsa på att vara med, och att dra intressanta evenemang och gäster till det Internationella Torgets scen. Mångfalden på torget måste bevaras och Sida bör bejaka denna snarare än att inordna torget i Agenda 2030 eller något annat infokoncept på modet. Folke Bernadotteakademin måste komma tillbaka till torget. 

2018 års bokmässa har temat Mobilisering mot rasism och intolerans. Där bör vi alla vara med, och visa att vi är likvärdiga människor på en gemensam planet. För hur ska vi kunna främja mänskliga rättigheter i andra länder, om vi inte står upp för samma rättigheter i Göteborg?

 

Martin Ängeby