Go to main navigation
Janine Alm Ericson, Katarina Folkesson och Märta Stenevi, Miljöpartiet

Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson, Janine Alm Ericson, Gröna studenters ordförande Katarina Folkesson och partisekreteraren, tillika språkrörskandidaten, Märta Stenevi anser att svensk vapenexport bidrar till barns lidande i Jemen.

Foto: Miljöpartiet

debatt

”Svenska vapen dödar inte humanare än andra vapen”

Miljöpartiets språkrörskandidat, Märta Stenevi, vill se ett omedelbart stopp av svensk vapenexport till de stridande parterna i Jemenkonflikten. Tillsammans med partikollegor skriver hon att regeringen måste leva upp till januariavtalet som fastslår att vapenexporten ska stoppas.

De barn som faller offer för kriget i Jemen dominerar inte nyhetssändningarna. Obemärkt för många tynar de bort av svält och görs till ännu fler offer för den humanitära katastrof som alltjämt pågår i Jemen. 

Det kommer hela tiden nya bilder, nya barn, nya förtvivlade föräldrar som inte vill något hellre än att rädda sina barn undan krigets och svältens fasor och död. Men de dör. För omvärlden förmår inte göra vad som krävs. 

Istället ser stora delar av världssamfundet åt ett annat håll, mer upptagna av andra konflikter. Barnen i Jemen är helt utlämnade åt skoningslösa diktatorer som inte ryggar för att offra dem för att få sin vilja fram.

Till detta krig och till dessa män säljs fortfarande krigsmateriel som möjliggör att kriget bara fortsätter och fortsätter. Svensk vapenexport är tyvärr inget undantag. 

Under förra mandatperioden drev Miljöpartiet igenom en skärpning av det svenska regelverket för vapenexport. Den skärpningen trädde i kraft i april 2018 och har gjort skillnad. 

Det läggs idag större fokus på att landet dit exporten sker ska leva upp till mänskliga rättigheter. Mottagarlandets demokratiska status är centralt i frågan om export ska tillåtas eller inte.  

Det framhålls ofta att Sverige har en av världens hårdaste regelverk för vapenexport. Må så vara. Ändå klarar regelverket inte av att stoppa vapen som bidrar till en av de största humanitära katastrofer som nu sker. Då är det ju något som är fel. Då måste lagen skärpas ytterligare.

Sverige och regeringen har under den här mandatperioden på olika sätt tagit en aktiv roll i arbetet för att nå en fredlig lösning på den konflikt i Jemen som kostat alltför många människoliv. Sverige har stått värd för ett möte mellan Hotirebellerna och regimen för att dels få ett eldupphör på plats, men också för att börja bygga på en långsiktigt hållbar fred i regionen. 

Den röst för fred och säkerhet som Sverige vill och kan vara i världen går inte att kombinera med det faktum att svenska vapen fortsätter sättas i händerna på stridande parter, som med all önskvärd tydlighet visar att de långt ifrån lever upp till några som helst demokratiska principer. 

Oavsett vad alltför många i både riksdag och regering än må tro så är det enkelt: svenska vapen dödar inte humanare än andra vapen. Även om de kallas för följdleveranser. 

I brist på en tillräckligt kraftfull lagstiftning finns ett annat avtal. I januariavtalet, mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, slås det fast att inga vapenexportaffärer ska godkännas till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonfliken så länge som konflikten pågår. Nu är har det gått två år sedan januariavtalet slöts.

Vid sidan av en coronapandemi som slagit hårt mot hela världen pågår krigen och krisen i Jemen fortfarande. Barn svälter och svenska vapen exporteras fortfarande till de stridande parterna. Det är hög tid att Sverige lever upp till ambitionerna om att vara en trygg och stabil röst för fred och säkerhet i världen – inte bara i ord utan framförallt i handling. 

När barn år efter år tynar bort och när mat för dagen är en ouppnåelig dröm för många, måste både Sverige och världssamfundet agera med kraft. Att sluta förse konflikten med vapen borde i alla fall vara självklart för alla. 

Märta Stenevi, Miljöpartiets partisekreterare och språkrörskandidat 

Janine Alm Ericson, utrikespolitisk talesperson, Miljöpartiet

Katarina Folkesson, språkrör Gröna studenter