Go to main navigation
Silvia Ernhagen, vd Hungerprojektet
Malin Flemström, programansvarig Hungerprojektet
Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp, IM
Rokibath Alssane, projektledare Individuell Människohjälp, IM

Silvia Ernhagen och Malin Flemström från Hungerprojektet samt Ann Svensén och Rokibath Alssane från Individuell Människohjälp, IM.

Foto: Mynewsdesk, Linkedin, Hungerprojektet

DEBATT

Sverige måste vara en stark röst i FN – kvinnors rättigheter står på spel

Just nu pågår ett FN-toppmöte med fokus på kvinnors och flickors egenmakt på landsbygden. Representanter från Hungerprojektet och Individuell Människohjälp är på plats och hoppas på att Sverige och EU tydligt tar ställning för kvinnors rättigheter på landsbygden.

Just nu pågår förhandlingarna på det internationella FN-toppmötet om kvinnors rättigheter. På plats finns som vanligt Sveriges regering, en stark röst för kvinnors och flickors rättigheter. Även Hungerprojektet och Individuell Människohjälp (IM) är representerade för att följa och bidra till diskussionen om hur vi bäst säkerställer att kvinnor får makt över sitt eget liv och en röst i beslutsfattandet i samhället.

Årets tema handlar om jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor som lever på landsbygden. Genom vårt fältarbete i många av de fattigaste områdena i världen, möter vi den stora ojämlikhet som fortfarande råder på landsbygden. Vi ser att kvinnors och flickors mänskliga rättigheter är satta på undantag. Och effekterna är tydliga – samhällen kan inte utvecklas när hälften av medborgarna diskrimineras och nekas resurser.

Studier har visat att när kvinnor får samma möjligheter och rättigheter som män gynnar det hela samhället. Fler barn går till skolan, jordbruksproduktiviteten förbättras och inkomsterna ökar. Trots det är kvinnor på landsbygden en av de mest eftersatta grupperna i världen. Strukturella barriärer förnekar unga kvinnor handlingsutrymmet att själva bestämma över sin framtid och de blir inte bemyndigade med kapaciteten att skapa förändring. Till exempel saknar mer än varannan fattig kvinna på landsbygden grundläggande läs- och skrivkunnighet. 

Indien är ett av de länder där Hungerprojektet och IM arbetar. Sedan 2000 har Hungerprojektet utbildat över 175 000 kvinnor som valts in i lokala, politiska byråd, för att bli starka ledare. De bildar distrikts- och statsövergripande federationer för att se till att deras röster också hörs på högsta nivåer av regeringen. IM:s arbete i Indien fokuserar i hög utsträckning på att genom självhjälpsgrupper och Fair Trade öka kvinnors ekonomiska egenmakt och roll som förändringsagenter för kvinnors rättigheter och för den lokala demokratiutvecklingen.

Att kvinnor får möjlighet att delta i beslutsfattande på lokal nivå är avgörande om vi ska ha möjlighet att uppnå jämställdhet i världen. Ofta omnämns egenmakt endast i privatekonomiska sammanhang – som inkomstgenererande aktiviteter – men när vi pratar om att lyfta kvinnor och flickor på landsbygden är det väsentligt att komma ihåg att egenmakt grundar sig i politisk makt. Kvinnor måste få ta plats bland samhällets beslutsfattare. På parlamentsnivå har kvinnor världen över bara 23 procent av platserna. Vi är alltså bara halvvägs till att uppnå en jämställd representation mellan könen.

FN-mötet pågår fram till 23 mars. När årets tema var uppe för förhandlingar 2012 lyckades världens länder inte att enas om ett gemensamt slutdokument. Vi hoppas nu att Sverige och EU lever upp till förväntningarna under nästa veckas förhandlingar och säkerställer ett starkt och tydlig åtagande från världens länder gällande kvinnors och flickors rätt till delaktighet på samhällets alla nivåer. Och att vi får ett slutdokument som tydligt tar ställning för kvinnors och flickors rättigheter på landsbygden. Om inte så riskerar vi att inte uppnå Agenda 2030:s mål om jämställdhet i världen.

Silvia Ernhagen, vd Hungerprojektet

Malin Flemström, programansvarig Hungerprojektet

Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp, IM

Rokibath Alssane, projektledare Individuell Människohjälp, IM