Go to main navigation
Hans Linde, Vänsterpartiet

DEBATT

"Sveriges avräkningar från biståndet är absurda”

Mer än en fjärdedel av Sveriges utlandsbistånd lämnar inte landet, utan stannar i Dalarna eller Blekinge. Men Sveriges arbete med solidaritet och hållbar utveckling slutar inte vid Öresund eller Treriksröset, skriver Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Hans Linde. Vänsterpartiet lovar att i kommande budgetförhandlingar med regeringen lyfta minskade avräkningar för flyktingmottagande.

Vänsterpartiet har sedan valet förhandlat om budgeten med regeringen. Vi är stolta över att lyckats få till stånd satsningar på förlossningsvård, kvinnojourer och äldreomsorg. Vi är glada att barn i Sverige nu får gratis glasögon och mediciner tack vare Vänsterpartiet. Även i biståndsbudgeten märks Vänsterpartiets avtryck, vi har stoppat avvecklingen av biståndet till Burkina Faso och Bolivia och bidragit till att Sverige tydligt prioriterar jämställdhet och kvinnors rättigheter i sitt bistånd.

Men det finns andra delar av budgeten som vi är mindre nöjda med. Vi känner en djup oro över att biståndet i snabb takt urholkats. I realiteten är biståndet betydligt lägre än 1 % av BNI eftersom mångmiljardbelopp varje år tas från biståndsbudgeten för att finansiera verksamhet i Sverige. En stor del av avräkningarna används för att finansiera flyktingmottagande i Sverige.

Vänsterpartiet står upp för en human flyktingpolitik. Men flyktingmottagande i Sverige är inte internationellt bistånd. Vi har gjort internationella åtaganden att ge människor på flykt asyl i vårt land, dessa åtaganden ska inte fattiga människor i utvecklingsländer betala för genom uteblivet bistånd.

Avräkningarna får absurda konsekvenser. I år får Dalarna mer pengar från den svenska biståndsbudgeten än Bangladesh, samtidigt som 5 200 bangladeshiska kvinnor dör varje år i samband med en förlossning. Blekinge får mer bistånd än Kambodja, samtidigt som 2,7 miljoner kambodjaner lever i extrem fattigdom. Flyktingmottagandets del av biståndsbudgeten uppgår i år till cirka 11,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med ca 3,9 miljarder kronor jämfört med 2014. Räknar man in alla former av avräkningar kommer 27% av biståndsbudgeten för i år inte att lämna Sverige.

Sverige hör till de givarländer som gör störst avräkningar för flyktingkostnader. 2013 utgjorde kostnader för flyktingmottagandet 12% av Sveriges bistånd. Motsvarande andel var för Tyskland 0,9% och för Storbritannien 0,3%. Anledningen är att Sveriges avräkningsmodell är extrem om man jämför med andra givarländer. I Sverige räknas kostnaderna under det första året efter det att en person sökt asyl. I exempelvis Storbritannien räknas endast de kostnader som uppstår fram till asylbeslutet. Det är inte rimligt att kostnader som uppstår efter att en person fått asyl i Sverige ska räknas som bistånd. Den brittiska modellen skulle därför vara ett bra steg på vägen för att öka kvaliteten på biståndet och för att en högre andel av biståndet skulle gå till att bekämpa fattigdom, stärka kvinnors rättigheter och möta klimatförändringarna.

Avräkningar för kvotflyktingar och återvändarresor är andra exempel på absurda avräkningar som Sverige gör från biståndet. Idag ingår även kostnaden för de kvotflyktingar Sverige förbundit sig att ta emot i avräkningarna. Likaså ingår kostnaden för återvändarresor för de asylsökande som självmant återvänder efter att ha fått avslag på sina asylansökningar. Migrationsverket uppskattar kostnaden för frivilliga hemresor till 19 miljoner kronor 2015. Sveriges avskrivningar för kvotflyktingar beräknas enligt Migrationsverkets prognos uppgå till cirka 210 miljoner kronor. Vi kan inte se varför dessa kostnader ska finansieras med bistånd.

I Sverige har den nuvarande såväl som den tidigare regeringen hänvisat till att avräkningarna är förenliga med OECD:s biståndskommitté DAC:s regler för avräkningar. Det är sant. Samtidigt konstaterar vi att nästan inga andra medlemmar i OECD gör så omfattande avräkningar som Sverige. Det finns inget som hindrar Sverige från att förändra sin beräkningsmodell för avräkningar.

För Vänsterpartiet slutar inte solidariteten och arbetet för rättvisa, jämställdhet och en hållbar utveckling vid Öresund eller vid Treriksröset. Därför har ett högt bistånd av hög kvalitet varit en central fråga för oss under decennier.

I budgetförhandlingarna har vi därför lyft behoven av att minska avräkningarna. När vi nu inleder samtal med regeringen om budgeten för 2016 kan vi lova att vi kommer göra det igen. Vi hoppas att Isabella Lövin och övriga regeringen ska inse att det är hög tid att Sverige ser över sin modell för avräkningar. Tillsammans med regeringen vill vi nu att Sverige börjar ta verkliga steg för att minska avräkningarna.

Hans Linde, Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet