Go to main navigation
Belarus_protest.jpg

Kravallpolis i samband med demonstrationer i Minsk den 25 mars 2017.

Foto: Спадар Бурак

DEBATT

Martin Uggla: UD ljuger i frågan om Sveriges Belarusbistånd

En regimnära organisation i Belarus har fått 200 000 svenska biståndskronor, skrev Östgruppens ordförande Martin Uggla i en debattartikel. Han menade även att UD försökt hemlighålla bidraget när Östgruppen har ställt frågor om ärendet – något som genast förnekades av UD. 

Detta är inte sant, skriver Martin Uggla i en replik. 

I en kommentar till mitt inlägg påstår UD att Östgruppen inte har sökt någon dialog med UD om det svenska projektstödet till en regimnära organisation i Belarus. Detta är en lögn från UD:s sida.

Jag tog nämligen upp frågan vid ett så kallat dialogmöte för svenska Belarusaktörer på UD den 11 maj i år. Värd för mötet var UD EC:s dåvarande chef, dessutom medverkade såväl UD:s Belarushandläggare och Sveriges ambassadör i Belarus som Sida-tjänstemän från avdelningen för Europa och Latinamerika.

Sanningen

Med hänvisning till den av UNDP offentliggjorda projektbeskrivningen ifrågasatte jag varför Sverige finansierade det aktuella projektet. En Sida-tjänsteman svarade bestämt att mina uppgifter inte stämde, att UNDP måste ha skrivit fel och att det inte förekom något sådant projektstöd. Varken UD EC:s dåvarande chef, eller någon av hans medarbetare på UD tillstod då heller någon kännedom om projektet, trots att de själva uppenbarligen berett ärendet och beslutat om det, vilket framgår av de dokument som vi sedermera fått tillgång till. Sanningen är alltså att UD undvek Östgruppens försök till dialog och diskussion.

Slöseri med biståndsmedel

Viktigast i sammanhanget är likväl sakfrågan. Svenskt bistånd bör gå till demokratiskt sinnade aktörer, inte till någon annan. UD hävdar att projektet ligger väl i linje med Sveriges politik avseende mänskliga rättigheter i Belarus. Men nyttan med att en nationell människorättsinstitution inrättas i landet är självklar, och behöver därför inte utredas ytterligare, särskilt inte genom att en regimlojal organisation som FPS får svenska biståndspengar. Utredningen är i själva verket bara ett försök från Lukasjenkaregimens sida att förhala processen. Det enda resultatet av detta slöseri med svenska biståndsmedel blir därmed att mindre pengar kan användas till verkligt demokratifrämjande ändamål i Belarus.

 

Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter