Go to main navigation
Barnvagnsmarsch i Stockholm

Barnvagnsmarsch vid Mynttorget i Stockholm.

Foto: RFSU

debatt

”Barnmorskornas arbete är viktigare än någonsin”

Varje dag dör 800 kvinnor i utvecklingsländer under graviditet och förlossning. Veckans Barnvagnsmarsch uppmärksammar behovet av barnmorskor som kan rädda liv, skriver Sidas generaldirektör Carin Jämtin och FN:s befolkningsfond, UNFPA:s vd, Natalia Kanem.  

Över hela världen står barnmorskor i frontlinjen i kampen för att rädda livet på mödrar. Barnmorskor är de huvudsakliga vårdgivarna för gravida kvinnor på förlossningsavdelningar, vårdcentraler och i kvinnors egna hem.

Barnmorskor erbjuder också en mängd andra viktiga tjänster, som rådgivning om familjeplanering, omfattande abortvård, där det är lagligt, och screening för livmoderhalscancer. 

Sverige har länge förstått hur viktigt det är med professionella barnmorskor. År 1711 blev landet det första att införa nationella reglementen för barnmorskeyrket.

Fortfarande idag är Sverige en global ledare inom stöd till barnmorskor. För att trygga födslar för alla i hela världen, särskilt i de fattigaste länderna. 

Men med coronapandemin som sätter hela världen under tryck, ser vi nu stora brister i redan överbelastade hälsovårdstjänster i många länder. En studie publicerad i The Lancet, i maj i år, beräknar att störningar i hälsosystem orsakat av pandemin under en sexmånadersperiod kan leda till att så många som 57 000 fler mödrar dör. 

En annan studie av FN:s befolkningsfond, UNFPA, som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa, visar att 47 miljoner kvinnor i 114 låg- och medelinkomstländer inte kommer att ha tillgång till preventivmedel om nedstängningen och andra covid-19-relaterade störningar fortsätter i sex månader. På grund av det kan ytterligare 7 miljoner oavsiktliga graviditeter inträffa. 

Det här är problem som kan och måste åtgärdas. Ett fortsatt stöd till barnmorskor är en stor del av lösningen.

Största delen av de nästan 300 000 årliga mödradödsfallen är möjliga att förebygga. Två tredjedelar, 200 000 kvinnors liv, skulle till exempel räddas bara genom att ha tillräckligt många välutbildade barnmorskor, med rätt utrustning, och med de resurser de behöver. 

Medan barnmorskor stigit fram under pandemin, måste de ofta arbeta utan ordentlig skyddsutrustning, utan rättvis lön och utan möjlighet att skicka kvinnor till sjukhus utrustade för att hantera livshotande komplikationer. I vissa fall blir de omplacerade till att ge generell vård till covid-19-patienter, vilket gör att gravida kvinnor inte får den livsavgörande vård de behöver. 

Varannan minut dör en kvinna för att hon är gravid eller föder barn. Det är dödsfall, som nästan alla, kan förhindras. För rätten till livsviktig mödravård anordnar Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) tillsammans med Svenska Barnmorskeförbundet och partners inom civilsamhället sin årliga Barnvagnsmarsch.

Idag och en vecka framåt kommer vi tillsammans, men fysiskt distanserade, marschera med barnvagnar för att uppmärksamma barnmorskors oumbärliga arbete mot mödradödligheten, för att kvinnor ska få möjlighet till livsviktig vård och det ska vara säkert att föda barn. Oavsett om man bor i Sverige eller någon annanstans i världen.

Biståndsmyndigheten Sida och UNFPA stöder barnmorskor genom att tillhandahålla förnödenheter, personlig skyddsutrustning och teknisk vägledning. Det här gör vi för att se till att gravida och ammande kvinnor – inklusive de som är i karantän – får den vård de behöver när de som mest behöver den. 

Barnmorskor är helt nödvändiga för kvinnor, familjer och samhällen och är nyckeln till välfungerande hälsosystem. Nu under pandemin är deras arbete viktigare än någonsin.

Vi behöver alla ge barnmorskor det erkännande de förtjänar och investera i dem och deras framtid. Så att de kan fortsätta sitt helt nödvändiga arbete – för kvinnors hälsa, för att upprätthålla kvinnors rättigheter och för att utrota förebyggbar mödradödlighet.

Carin Jämtin, Sidas generaldirektör
Dr. Natalia Kanem, UNFPA:s verkställande direktör